Onderzoek verhuising camping Waterhout naar Schateiland

Foto: SvenHaverbus+ZON/cc-by-sa-3.0 Unported

Camping Waterhout en gemeente Almere gaan de mogelijkheid onderzoeken om de camping te verhuizen naar het Schateiland. Deze locatie aan de Noorderplassen is volgens familie Fokkens van Waterhout een mooie, nieuwe plek: “Het voldoet aan de wensen die wij voor de camping hebben. Er komt geen bebouwing, want het ligt tegen een prachtig natuurgebied aan, direct aan het water.”

De huidige camping ligt op het toekomstige terrein van de Floriade. Remko Schnieders, programmadirecteur van de Floriade is tevreden over de tot nu toe gevoerde gesprekken met Waterhout: “We hebben een open gesprek gevoerd over verschillende mogelijke nieuwe locaties in Almere. Er waren vijf locaties uitgezocht door bureau Facet en daar bleven er twee van over. Het gesprek verliep zeer constructief en we denken momenteel allebei dat een verhuizing naar het Schateiland de beste oplossing is. Dat gaan we zo snel mogelijk onderzoeken.” Daarbij kijken we onder meer naar de mogelijkheden voor de camping, de wensen van de familie Fokkens en de wensen van de gemeente.”

De locatie Haven is ook besproken. Volgens de familie Fokkens is het een mooie locatie, maar zijn er toch wat bezwaren: “We zien daar te veel problemen en geen zekerheid voor de toekomst. We denken daarbij aan de geplande buitendijkse woningbouw en mogelijke blauwalg.” Het Weerwatereiland / Vogeleiland is als verhuislocatie niet meer in beeld.

Familie Fokkens beaamt verder de goede sfeer van de gesprekken: “Er moet nog verder gepraat worden over de voorwaarden rond de verhuizing, maar we gaan er van uit daar uit te komen. Als dat het geval is, kunnen we volgend jaar naadloos op de nieuwe plek op het Schateiland verder gaan. En dan gaan we er nu een fantastisch laatste seizoen op onze huidige locatie van maken.”

De plek die de camping zou achterlaten wordt gebruikt voor een succesvolle opbouw van de Floriade, die in 2022 in Almere plaatsvindt.