Omroep Almere verwacht veel van 2018

Foto: omroep almere

De redactie van Omroep Almere wenst u namens het bestuur en alle vrijwilligers een voorspoedig 2018. Dat 2018 ook het jaar van de omroep mag worden en dat de gemeente ons aanwijst als de lokale omroep van ons mooie Almere.

2018 is ook het jaar waar wij vragen aan ons luisteraars, kijkers en lezers. Wat zou u willen veranderen aan onze aanpak, aanvullen misschien? Misschien heeft u een goed idee voor een programma, laat het ons weten op [email protected]

Op 1 januari 19.00 uur een radio uitzending van the Radio Brothers. Een programma van, voor door mensen met een Surinaamse achtergrond. Twee broers met roots in Suriname en een met Marokkaanse achtergrond. Een programma wat in samenwerking is opgezet met de jeugdwerker van Stedenwijk. In Almere is 23% van de inwoners van niet westerse afkomst. De AOS stelt dat de lokale publieke omroep voor alle bevolkingsgroepen bereikbaar moet zijn. Daarom zetten wij onze mogelijkheden in voor een totaal Almere.