Nijpende situatie Parkhuys

Foto: d66 almere

D66 Almere is bezorgd over het voortbestaan van het Parkhuys Almere, een inloophuis voor iedereen die zelf of in zijn of haar omgeving te maken heeft (gehad) met kanker. Door financiële moeilijkheden is de kans groot dat het Parkhuys haar deuren moet sluiten.

Raadslid Rachida Moreira Figueiredo ligt de urgente situatie toe: ‘’Het Parkhuys heeft op dit moment wegens financiële omstandigheden het pand te koop staan. Het pand dient voor 1 september a.s. te worden verkocht, waardoor goedkopere huisvesting mogelijk wordt. Lukt dit niet, dan is de kans groot dat Het Parkhuys de deuren moet sluiten. Daarom hebben wij als D66 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.”

D66 zou het een groot gemis voor de stad vinden als dit initiatief ten ondergaat, dit terwijl steeds meer mensen het inloophuis weten te vinden en baat hebben bij de steun die zij daar vinden.

‘’We willen onder andere graag weten of het college bekend is met situatie waarin Het Parkhuys zich bevindt en of het college bereid is zich in te zetten om het voortbestaan van het Parkhuys te verzekeren’’, vervolgt raadslid Rachida Moreira Figueiredo. “Het Parkhuys voorziet in een grote behoefte en er wordt heel goed werk verricht voor mensen die met kanker te maken krijgen. Een hele speciale plek die we echt in stand moeten houden.”

Het college heeft doorgaans dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden. D66 zal de vinger aan de pols houden.