Nationale inbraak preventie weken

Foto: nationale inbraak preventie

In 2014 werd de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken (NIPW) opgericht, waarin samen met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars ook commerciële partijen als Assa Abloy, Nauta en SecuProducts elkaar vonden om mensen méér te interesseren voor het nemen van maatregelen tegen woninginbraak. Deze maand werd ook Zo Veilig partner van de stichting. Het bedrijf levert alarmsystemen waarbij consumenten kunnen kiezen uit een waarschuwing via een of meerdere mobiele telefoonnummers of afhandeling van de melding door de meldkamer van Securitas.

Zo Veilig
Coen Staal, voorzitter van de stichting zegt: “Met de oplossingen van Zo Veilig voegen we weer een aandachtsgebied toe aan ons palet.” Het bedrijf uit Almere levert en plaatst gebruiksvriendelijke en betaalbare beveiligingsoplossingen die de bewoner waarschuwt bij inbraak in hun woning. Maar bijvoorbeeld ook bij brand of een gesprongen waterleiding. Robert Belder, algemeen directeur van Zo Veilig wil graag partner zijn van de stichting “Omdat de stichting NIPW aansluit bij de doelstellingen die wij ook hebben als bedrijf om elke particulier in Nederland een veilig gevoel te geven. Met onze eenvoudig te bedienen systemen voorkomen we schade of verlies van bezittingen en kan iedereen veilig wonen. De systemen bieden extra gemak aan gezinnen, bijvoorbeeld door te melden dat de kinderen thuis zijn van school. Indien gewenst bieden paniekknoppen, valdetectie en non-bewegingssensoren extra zekerheid aan bijvoorbeeld ouderen. In Nederland is Zo Veilig preferred partner van Securitas, een wereldwijd marktleider in beveiliging en preventie.”

Pers en social media
Met een publiciteitsoffensief, per 1 mei a.s. inmiddels al voor de achtste keer georganiseerd, worden consumenten gestimuleerd om eens door de ogen van een inbreker naar hun woning te kijken. Gedegen onderzoek om gegevens over de bewoners van koop- en huurhuizen te verkrijgen, vormt bij iedere campagne steeds het uitgangspunt van de stichting. Hiermee wordt vervolgens via persberichtgeving en interviews in de media aandacht gevraagd voor inbraakpreventie.

Om de slagkracht van die campagnes te vergroten, zijn de commerciële partijen van groot belang. Zij dragen hier substantieel aan bij met hun eigen communicatiemiddelen en in veel gevallen ook via, onder meer, doe-het-zelfwinkels, sleutelspecialisten, beveiligings­bedrij­ven en ijzerwarenwinkels. Omdat in nagenoeg dezelfde periode als de stichting haar perscommunicatie start, het ministerie van Justitie en Veiligheid ook zijn radio- en/of televisiecampagnes met het zwaailichtje ‘Maakhetzeniettemakkelijk’ uitzendt, versterken deze campagnes elkaar. De sociale media worden daarbij niet alleen ingezet om discussies te starten en te delen, maar ook om de aandacht voor inbraakpreventie te vergroten.

Over de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken is een publiek private samenwerking met als doel woningbezitters meer bewust te maken van goede inbraakpreventie. Om zo bij te dragen aan de doelstelling van het ministerie van Veiligheid en Justitie het aantal inbra­ken en inbraakpogingen substantieel te verlagen. Werd in 2012 nog 91.000 keer ingebroken of een poging daartoe gedaan in 2017 was dit gedaald naar 50.000. De stichting voert tweemaal per jaar campagne, in mei en november. Partners in de stichting zijn de bedrijven Assa Abloy, Nauta Veilig, SecuProducts en Zo Veilig, in nauwe samen­werking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Verbond van Verzekeraars.

Kijk voor meer informatie over o.a. inbraakmethoden en inbraakpreventie op www.inbraakmislukt.nl