Mogelijke komst coffeeshop Almere Buiten

Foto: gemeente almere

Het college heeft op 3 oktober 2017 een principebesluit genomen over de mogelijke komst van een tijdelijke coffeeshop in de havenkom van de Meridiaan. Een principebesluit is nog geen definitief besluit. Het principebesluit heeft tot 27 november 2017 ter inzage gelegen. Er zijn meerdere reacties binnengekomen op het principebesluit. Daarnaast is er een petitie tegen de komst van de coffeeshop met ruim 1100 handtekening bij de gemeente ingediend.

De gemeenteraad heeft op 15 maart 2018 een motie aangenomen waarbij de raad het college verzoekt om geen tijdelijke coffeeshop toe te staan in de havenkom van de Meridiaan. Het college neemt de inspraakreacties, petitie en motie mee bij het nemen van het definitieve besluit. De besluitvorming is op dit moment in voorbereiding en wordt over enkele weken verwacht.