”Minstens een derde woningvoorraad Flevoland aardgasvrij”

Monteur van Vattenfall.
Foto: Aangeleverd door Vattenfall

Met iets minder dan 30 jaar tot de eindstreep van het klimaatakkoord, is momenteel ten minste 33,7 procent van de woningen in Flevoland aardgasvrij. Wel zijn er grote verschillen per gemeente wat betreft de energietransitie. Zo is Almere koploper; hier wordt namelijk al minstens 58,9 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd. Dat blijkt uit onderzoek van Vattenfall, dat de huidige stand van zaken op het gebied van de warmtetransitie in Nederland in kaart bracht.

Koploper

Niet elke gemeente in Flevoland is even ver met de overstap van fossiele brandstoffen naar groene energie. Op het gebied van warmtetransitie staat Almere op kop, maar ook in Zeewolde (17,6 procent) en Lelystad (16,4 procent) zijn relatief veel huizen van het gas af. De koplopers hebben dit grotendeels te danken aan het feit dat zij er al decennia geleden voor kozen om woningen op het warmtenet aan te sluiten in plaats van het gasnet.

De gemeente Noordoostpolder moet momenteel de grootste stappen maken om de klimaatdoelen te halen. Hier wordt minimaal 0,8 procent van de woningen aardgasvrij verwarmd.

De voortgang per gemeente is te lezen op deze speciale website.

Stadsverwarming

Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen bijna alle huizen voor 2050 van het aardgas af moeten. Van alle woningen wordt in Flevoland 33 procent verwarmd door middel van stadsverwarming, een alternatief voor losse cv-ketels op gas waarmee 50 tot 80 procent CO2-uitstoot wordt bespaard. De warmtepomp is momenteel in minstens 0,7 procent van de huizen geïnstalleerd.

Andere uitdagingen

De uitdaging van de warmtetransitie ligt met name in de diversiteit van het Nederlandse woningaanbod. Hoe en waar mensen wonen bepaalt de mogelijkheden; er is dus niet één oplossing. Zo kan een warmtenet voor nieuwbouwwijken een uitkomst zijn, maar is aansluiting op het warmtenet in landelijke gebieden weer moeilijker dan in dichtbebouwde stedelijke gebieden en liggen individuele oplossingen meer voor de hand. Ook in de steden zijn grote stappen nodig om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen.

“In de warmtetransitie in de gebouwde omgeving is ontzettend veel klimaatwinst te behalen door woningen en bedrijven aardgasvrij te maken en duurzaam te verwarmen”, zegt Arno van Gestel, commercieel directeur Warmte bij Vattenfall Nederland. “Er is veel behoefte aan betaalbare alternatieven voor aardgasvrij wonen voor verschillende typen gebouwen en woonomgevingen. Als Vattenfall zijn we actief in de warmtetransitie: we investeren in warmtenetten en de verduurzaming daarvan, we ontwikkelen warmtepompen en sinds kort bieden we onze klanten ook groen gas aan. Zo willen we via verschillende routes bijdragen aan de versnelling van de warmtetransitie.”