”Meer voedsel uit Flevoland voor Amsterdam”

Climate KIC consortium
Foto: Aangeleverd

Er moet een sterker lokaal voedselsysteem komen in de regio Amsterdam. Deze ambitie sprak wethouder Ivens (Voedsel, gemeente Amsterdam) eind oktober uit bij de lancering van een regionaal samenwerkingsverband om korte voedselketens te bevorderen. Eén van de grote struikelblokken voor regionale voedselketens is de logistiek. Simpel gezegd: wat is er nou écht nodig om die wortel van Flevoland naar Amsterdam te krijgen met zo min mogelijk uitstoot?

Onderzoek

Een brede groep van ondernemers en kennisinstellingen, Cross KIC tussen Climate KIC en EIT Urban Mobility, onderzoeken hoe de logistiek rondom de regio Amsterdam zo efficiënt mogelijk georganiseerd kan worden.

Lokaal

Lokale voedselsystemen, oftewel korte voedselketens, worden vaak opgezet met als doelstelling de CO2 uitstoot te verminderen. In de praktijk blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Nieuwe, korte voedselketens kunnen in de beginfase zelfs voor meer logistieke bewegingen in de stad zorgen. De afgelopen jaren is er door verschillende ondernemers veel kennis opgedaan over schone en efficiënte logistiek in de korte keten. De bundeling van deze kennis en het faciliteren van samenwerking tussen deze partijen kan leiden tot een doorbraak in het opzetten van duurzame, regionale voedselsystemen.

Logistieke Puzzel

Daarom heeft een breed consortium van ondernemers, boerenorganisaties en kennisinstellingen, bestaande uit Amped, Local2Local, Taskforce Korte Keten, vereniging Flevofood, Boeren voor Buren, de provincie Flevoland, Foodlogica, Rabobank, Makro, en de TU/e, de handen ineen geslagen. Doelstelling van het project is de logistieke puzzel rondom de stad op te lossen en een blauwdruk op te leveren waarmee regio’s zelf efficiënte en schone korte voedselketens kunnen opzetten. Uiteindelijk moet dit leiden tot regionale voedselketens met een lagere CO2 footprint, betere beschikbaarheid van lokale producten voor de consument, betere samenwerking binnen de keten en een betere prijs voor de boer. In januari worden de resultaten opgeleverd. In de tussentijd is de voortgang van het project te volgen via www.taskforcekorteketen.nl.

Community

Climate KIC is een kennis- en innovatie community (Knowledge and Innovation Community, KIC) gericht op het versnellen van de transitie naar een klimaatneutrale maatschappij. EIT Urban Mobility maakt de overgang mogelijk naar leefbare stedelijke ruimtes, ondersteunt ondernemerstalent en mobiliteitsbedrijven. Binnen dit Cross KIC project werken Climate-KIC en EIT Urban Mobility samen voor de implementatie van regionale voedsel logistiek en distributie in de stad Amsterdam.