Meer ruimte voor zonnestroom op het net

Foto: Pixabay

Op bedrijventerrein De Vaart in Almere wordt braakliggende grond gebruikt om schonere stroom op te wekken. Almere is niet de enige die braakliggende grond gebruikt om door middel van zonnepanelen elektriciteit op te wekken. In de hele metropoolregio Amsterdam ligt momenteel 800 hectare aan bedrijfsterreinen braak. Hiervan is zeker 350 hectare op korte termijn te gebruiken als zonnepark. Dat bleek eerder al in een reportage van NH Nieuws.

Probleem

Prachtig natuurlijk dat er zoveel grond beschikbaar is om zonne-energie op te wekken. Er is één probleem: het elektriciteitsnetwerk kan dat op de lange duur niet aan. Het netwerk is niet berekend op de toename van zoveel energie.

Afspraken

Vorige week zijn er door netbeheerders en de zonsector daarom nieuwe afspraken gemaakt. Afspraken waar Almere in de toekomst baat bij zal hebben. Net als de rest van Nederland. De afspraken staan in het convenant Zon Betaalbaar op het Net. Door grootschalige zonprojecten voortaan aan te sluiten op 70% van de piekcapaciteit, ontstaat meer ruimte voor zonnestroom en kunnen duurzame energieprojecten sneller op het elektriciteitsnet worden aangesloten.

Meer zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in Nederland neemt rap toe. ”In Almere was er ook een groei zichtbaar in het vermogen van zonnepanelen op daken van woningen. In de stad nam het opgesteld vermogen met meer dan 9 megawatt toe”. “Op de daken van Nederlandse woningen stond in 2019 voor 3.237 megawatt aan vermogen van zonnepanelen opgesteld, een toename van 39 procent ten opzichte van het jaar ervoor”, aldus het CBS. “In de gemeente Utrecht stond het grootste vermogen aan zonnepanelen (39,1 megawatt), op de voet gevolgd door Groningen en Eindhoven (beide 38,8 megawatt)”.

Netverzwaring

Om die groei aan te kunnen investeren netbeheerders de komende tijd op grote schaal in netverzwaringen. Tot die tijd moet het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk worden benut, om lokaal ruimte te behouden om nieuwe duurzame energieprojecten aan te sluiten en de systeemkosten te verlagen.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.