Leer geweldloos communiceren in Almere

Foto: Cursus Geweldloos communiceren

Op de zaterdagochtenden 16 en 30 september en 14 oktober 2017 a.s. wordt er in Almere weer een basiscursus Geweldloos/Verbindend Communiceren gegeven.

Deze cursus is er op gericht mensen bewust te maken van hun manier van communiceren en die van anderen. De deelnemers krijgen een manier aangereikt om moeilijke gesprekken aan te gaan in hun directe omgeving en zó mogelijke conflicten te voorkomen. Bijvoorbeeld: hoe vraag ik mijn buren om hun radio zachter te zetten, hoe vraag ik mijn puberzoon om zijn kamer op te ruimen.

De cursusinhoud is gebaseerd op een theorie die is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, nl. het opbouwen van een relatie, gebaseerd op openheid en je inleven in de ander, respect hebben en aandacht geven aan zowel je eigen gevoelens en belangen als die van de ander, ongeacht de verschillen. Tijdens de cursus wisselen theorie en praktijkoefeningen elkaar af. De cursus bestaat uit drie dagdelen (10 tot 12.30 uur) en wordt gegeven in Inloophuis De Ruimte aan de Hengelostraat 39. De kosten bedragen €25,- en dat is incl. cursusmateriaal, gebruik van de zaal, koffie/thee.

De cursus wordt al voor het 6e jaar zonder winstoogmerk georganiseerd door de Doopsgezinde Gemeente Almere en Stichting Inloophuis De Ruimte. Hoewel deze organisaties een christelijke achtergrond hebben, heeft de cursus geen christelijke signatuur. Zie ook de website voor verdere (inschrijf-)informatie: www.geweldlooscommuniceren.info