Kwetsbare ouderen Almere krijgen extra steun

Foto: ouderenzorg almere

Op maandag 18 juni hebben in Flevoburen de bestuurders van Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis, Spoedpost, Leger des Heils, Hospice Almere en Medi-Mere, een samenwerkingsovereenkomst over kortdurende opnames in het “Eerste Lijns Verblijf” ondertekend. Deze overeenkomst regelt op uniforme wijze kortdurende opvang van kwetsbare ouderen in de regio Almere. Het gaat om duidelijke afspraken die ervoor moeten zorgen dat de patiënt snel op de juiste plek terecht komt, als het thuis even niet gaat.

Zorg op maat
Door de toename van het aantal kwetsbare ouderen in de thuissituatie neemt de vraag naar kortdurend verblijf in onze regio toe. Steeds meer ouderen wonen langer thuis en komen als zij zorg hebben niet altijd direct op de goede plek terecht. Soms is ziekenhuiszorg niet langer nodig, maar kunnen ouderen ook niet direct naar huis. Mensen verblijven soms onnodig lang in het ziekenhuis, krijgen niet de zorg die ze op dat moment nodig hebben; bovendien kan dit leiden tot capaciteitsproblemen op de spoedeisende hulp of verpleegafdelingen van het ziekenhuis.

De afspraken in de samenwerkingsovereenkomst zorgen ervoor dat de huisarts of medisch specialist sneller de juiste plek voor zijn of haar patiënt weet te vinden, er nog betere afstemming is met de specialisten ouderengeneeskunde en er nog beter zorg op maat geboden kan worden aan een kwetsbare oudere die een tijdelijke opname in een zorginstelling nodig heeft.

Hoe verloopt het nieuwe proces?
De verwijzer (een huisarts of andere zorgprofessional) kan via een 24/7 nummer direct een telefonisch (triage-) consult met een collega specialist ouderengeneeskunde voeren. Samen beslissen zij wat de beste oplossing is voor de patiënt. Als er een (spoed)opname nodig is in een zorginstelling kan via de speciaal voor dit doel ingerichte website Verwijshulp.nl, snel en eenvoudig een beschikbare plek voor de patiënt gevonden worden. Hiermee wordt passende zorg geboden en tijd bespaard. Zo zorgen de samenwerkende artsen en zorgaanbieders met elkaar dat de patiënt zo snel mogelijk de juiste zorg en behandeling krijgt.

De deelnemende organisaties hebben afgesproken met elkaar te zorgen voor een actueel overzicht van bedden in de regio. Als er binnen de regio Almere geen plaats is, dan wordt gezocht naar bedden in omliggende regio’s (Amersfoort, Gooi, Utrecht, Amsterdam). Wanneer er helemaal geen bedden beschikbaar zijn, fungeert het ziekenhuis als last resort. De afspraken worden jaarlijks geëvalueerd.

Op de foto: Vlnr, bovenste rij: Anita Arts (Flevoziekenhuis, Antje Verboorn (VVT Leger des Heils Almere), Han van de Steeg (Huisartsenpraktijken Medi-Mere). Vlnr, onderste rij: Ineke Smidt (Hospice Almere), Lidy Hartemink (Zorggroep Almere), Eeke Boerlijst (Manager Huisartsenpost).