Kwam er asbest vrij bij brand Bolderweg!

Foto: eigen archief

In de nacht van 21 op 22 augustus j.l. heeft er een brand gewoed op de Bolderweg 26 in Almere-Buiten.
De SP heeft deze week in een telefoongesprek met het college te horen gekregen, dat alhoewel dit een pand betrof uit 1987, er geen asbest inventarisatie is uitgevoerd.
De SP fractie heeft nog steeds twijfels ,Er is dus geen technische meting uitgevoerd tijdens of kort na de brand. Alle panden van voor bouwjaar 1994 kunnen asbesthoudend materiaal bevatten. Asbest is al in heel geringe concentraties een gevaar voor de volksgezondheid en is dan ook nog eens niet met het blote oog te herkennen.’

De SP heeft onderstaande vragen gesteld aan de betreffende ambtenaren:

“In de nacht van 20 op 21 augustus heeft er aan de Bolderweg 26 een grote brand gewoed. Dit pand dateerde uit 1987 en is dus volgens het Ministerie I&M en uw eigen college (refererend aan uw raadsbrief BG250816 van 04-10-2016), asbest verdacht. Desondanks oordeelt brandweer en veiligheidsadviseur dat er geen asbest in het pand aanwezig zou zijn. Naar onze mening is dit een ongefundeerde aanname. Volgens de veiligheidsadviseur van het kabinet zou de betreffende brandweercommandant geen asbest hebben zien dwarrelen. Aangezien asbestdeeltjes slechts een paar micron in omvang zijn (niet zichtbaar voor het blote oog) is het onmogelijk dit te constateren.

Waarom zijn er geen luchtmetingen verricht en is er geen gecertificeerd asbest laboratorium ingeschakeld tijdens en/of na de brand om te controleren of er in het pand of de omgeving asbest is vrijgekomen?

En waarom staat dit pand niet op de lijst van asbestverdachte panden?

Ook vragen wij ons af waarom er niet uit voorzorg een nl alert verzonden is.

REACTIE TOEVOEGEN
Uw naam *