Kijk uit voor gevaarlijke wesp

Foto: gemeente Almere

In het Kotterbos (gemeente Lelystad) is een nest met vermoedelijk zogeheten Aziatische hoornaars aangetroffen. Deze wespensoort, ca. 2 keer zo groot als een gewone wesp, is een soort die niet van nature in Nederland voorkomt. Het dier kan een bedreiging vormen voor inheemse bijensoorten.
De steek van de Aziatische hoornaar is niet levensbedreigend, wel pijnlijk bij een individuele steek. Bij meerdere steken van meerdere hoornaars kan het wel gevaarlijker zijn voor mens en dier.
Het betreft hier een nest langs het mountainbike-pad op het eiland tussen de lage vaart en de A6. Staatsbosbeheer heeft dit eiland afgesloten en zal morgen maatregelen nemen om het nest te verwijderen. SBB waarschuwt het gebied tot dan niet te betreden. Dit stuk wordt vaak gebruikt door mountainbikers, wandelaars en mensen die hun honden uitlaten.
Meer info: https://www.nvwa.nl/…/a…/2016m/factsheet-aziatische-hoornaa