Jongeren Almere op gezond gewicht

Foto: Pezibear/cc-by-cc0

Almere is een van de Nederlandse JOGG gemeenten. JOGG staat voor Jongeren op Gezond Gewicht. Het is een aanpak waarbij iedereen in een wijk zich inzet om een gezond eten en bewegen voor kinderen en jongeren aantrekkelijk te maken. In Almere zijn de Bloemenbuurt en de Bouwmeesterbuurt pilotwijken voor de JOGG aanpak. Het doel is het aandeel kinderen met overgewicht in de JOGG wijken in de periode tot en met 2018 met 3% terug te brengen. In 2016 heeft JOGG Almere mooie resultaten behaald.

JOGG Almere zet in op twee thema’s. Waterdrinken en Buitenspelen. De focus lag in 2016 op waterdrinken bij kinderen van 4 tot 8 jaar. Dit doet JOGG niet alleen maar met de samenwerkingspartners en scholen uit de JOGG-buurten. Alle basisscholen uit de Bloemenbuurt en de Bouwmeesterbuurt doen ondertussen mee. In 2017 breidt JOGG Almere uit naar de scholen in alle buurten in Almere Buiten-West.

Water drinken in plaats van zoete dranken levert een positieve bijdrage aan het voorkomen van overgewicht. Om kinderen te stimuleren om meer water te drinken, zijn veel acties en activiteiten georganiseerd. Alle basisscholen in de buurten doen mee en hebben ondertussen een watertappunt bij de school. Er zijn drinkwatertools online gezet waarmee niet alleen in de JOGG-buurten maar door heel Almere leuke interactieve lessen over drinkwater gegeven kunnen worden. Alle Buurt sportcoaches en combinatiefunctionarissen waterbidons en -kratten gekregen die ze bij al hun activiteiten gebruiken.

Ketenaanpak
Almere doet mee aan het landelijke proeftuinenproject ‘ketenaanpak kinderen met overgewicht en obesitas’ van Care for Obesity. In dit project werken acht proeftuingemeenten samen om een breed bruikbaar landelijk model te ontwikkelen. Dit model beschrijft welke activiteiten en partners nodig zijn, welke rol iedere partner heeft en hoe de onderlinge samenwerking eruit ziet.

Gezonde Jeugd in Almere
JOGG valt in Almere onder het programma Gezonde Jeugd in Almere. ‘In Almere willen we graag dat de Almeerse kinderen en jongeren gezond leven. Daarbij kijken we naar fysieke en mentale gezondheid. Een gezonde leefstijl vergroot de kansen van Almeerders op sociaal en economisch vlak. Het programma Gezonde Jeugd in Almere wil graag dat de Almeerse kinderen en hun ouders gezonde keuzes maken in het leven. Daarmee willen we ervoor zorgen dat kinderen op gezond gewicht zijn en dat ook blijven. Meer bewegen en gezonder eten staan voorop!’, aldus wethouder René Peeters.