Inwoners Almere duur uit met afvalstoffenheffing 2018

Foto: gemeente almere

Inwoners van de gemeente Almere betalen in vergelijking met de rest van Nederland relatief veel afvalstoffenheffing. Zo is de heffing in Almere in 2018 voor een eenpersoonshuishouden dit jaar met 4,2% gestegen naar een bedrag van 339,62 euro, wat maar liefst 74,5% duurder is dan het landelijk gemiddelde van 194,65 euro. Dit blijkt uit onderzoek van AfvalcontainerShop.nl, dat de afvalstoffenheffingen in alle Nederlandse gemeenten vergeleek.

Almere in vergelijking met het landelijk gemiddelde
Ook twee- en meerpersoonshuishoudens zijn duurder in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Voor een tweepersoonshuishouden bedraagt de heffing dit jaar ook 339,62 euro, wat 44,8% duurder is dan het landelijk gemiddelde van 234,54 euro. Meerpersoonshuishoudens met drie of meer personen zijn met een heffing van 339,62 euro op jaarbasis 35,9% duurder uit ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 249,78 euro.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt verder dat de jaarlijkse afvalstoffenheffing in 2018 in 52,2% van de gemeenten hoger uitvalt dan in 2017. In 25% van de gemeenten blijft de heffing gelijk, terwijl de mensen in 22,7% van de gemeenten minder gaan betalen voor de afvalheffing. Gemiddeld stijgen de kosten in 2018 met ongeveer 3,40 euro per jaar, maar in sommige gemeenten loopt de prijsstijging op tot enkele tientjes per inwoner. Bijna 40 procent van gemeenten hanteert in 2018 een variabele afvalstoffenheffing.

Duurste en goedkoopste gemeenten
Met een vast tarief van 394,84 euro per jaar is een meerpersoonshuishouden in Enkhuizen het duurste uit voor de afvalinzameling. Ook in Medemblik en Wassenaar is een gezin meer dan 390 euro kwijt. Dit staat in schril contrast met de gemeenten Putten en Zevenaar, waar men – bij gemiddeld verbruik – ongeveer 120 euro kwijt is voor een meerpersoonshuishouden. Een eenpersoonshuishouden is met een tarief van 79,50 euro het voordeligst uit in Putten. Almere (339,62 euro) en Steenbergen (338 euro) zijn ruim vier keer zo duur als deze goedkoopste gemeente.

In Roerdalen en Kampen werden de grootste stijgingen waargenomen. In beide gemeenten stegen de jaarlijkse afvalkosten met meer dan 27%. Inwoners van Kampen betalen in 2018 minimaal 50 euro meer dan in het voorgaande jaar. Haaksbergen en Hellendoorn vielen daarentegen in positieve zin op; hier daalde de afvalstoffenheffing juist met 15,2%.

‘Diftar’ inmiddels in 4 op de 10 gemeenten
In 2018 kiest 39,7% van de gemeenten voor diftar; een gedifferentieerd tarief voor afvalkosten. De afvalstoffenheffing is dan afhankelijk van het aantal ledigingen van een container, het aantal aangeboden huisvuilzakken, of zelfs het aantal kilo huishoudelijk afval dat wordt opgehaald. De gedachte hierachter is dat een tarief dat gekoppeld is aan de hoeveelheid afval die een inwoner aanbiedt voor een betere afvalscheiding zorgt.

In veel gevallen wordt bij diftar een vast tarief met een variabel tarief gecombineerd. Deze tarieven kunnen echter sterk uiteenlopen. Voor het legen van een huisvuilcontainer betaalt een inwoner van Montfoort 3,50 euro, terwijl dit in Oirschot 21,98 euro kost. Het tarief voor een kilo afval varieert van 0,13 euro tot 0,35 euro.

Opvallend genoeg houden vooral gemeenten in het westen van het land vast aan de gebruikelijke vaste tarieven per huishouden of per bewoner. In Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel kiest inmiddels meer dan de helft van de gemeenten voor variabele tarieven.

De volledige onderzoeksresultaten, inclusief interactieve kaarten, zijn te vinden op: https://www.afvalcontainershop.nl/afvalstoffenheffing-onderzoek