Intensieve hulpverlening aan jongeren neemt toe

Foto: gemeente almere

Op maandag 30 oktober ondertekenden de gemeente Almere en (jeugd)zorgorganisaties Intermetzo, ’s Heeren Loo en Accare een overeenkomst voor de gezamenlijke start van een FACT Jeugdteam in Almere. Deze intensieve hulpverleningsmethode neemt landelijk in populariteit toe en is dankzij de samenwerking nu ook in Almere beschikbaar.

De overeenkomst is ondertekend door bestuurders van de zorgorganisaties. Vanuit de gemeente ondertekent Allet Dopmeijer, programmadirecteur Sociaal Domein, de samenwerkingsovereenkomst. De deelname in FACT Jeugd Almere benadrukt de ondersteuning en het belang van de gemeente, die al langer voorstander was voor een FACT Jeugd team in Almere.

FACT jeugd is een bewezen succesvolle behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met ernstige problemen op meerdere levensgebieden. Het gaat om kinderen en jongeren met psychiatrische problemen, met soms een (licht) verstandelijke beperking. Ze gaan vaak (structureel) niet meer naar school en hebben bijkomende problemen op het gebied van verslaving, agressie of criminaliteit. Ook het gezin speelt een belangrijke rol in de ambulante behandelvorm. Door de specifieke aanpak van FACT Jeugd Almere wordt de problematiek verminderd en kan uithuisplaatsing van de kinderen en jongeren vaak worden voorkomen of verkort.

Een FACT team is een multidisciplinair team met kennis vanuit jeugdhulp, jeugd-GGZ, zorg voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en justitiële hulpverlening. Het team is zeven dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor de jongeren en het gezin. Een behandeltraject duurt gemiddeld negen maanden. Gedurende die periode blijft het team nauw betrokken bij de jongeren en het gezin. Het FACT team biedt ondersteuning en begeleiding aan huis, maar opereert van uit een pand van ’s Heeren Loo aan de Randstad in Almere.

Op de foto van links naar rechts:Rob Bosmann, vraagstukteam Jeugd Gemeente Almere, Monique Kavelaars, bestuurder Pluryn, Hilde Tempel, regiomanager Behandelzaken Accare, Ronald Stavorinus, bestuurder ‘s Heeren Loo