Inloop Vogelweg, Waterlandseweg en A6

Foto: gemeente Almere

Donderdag 8 maart 2018 organiseert provincie Flevoland samen met de gemeente Almere, Rijkswaterstaat en Parkway6 een inloopavond over wegwerkzaamheden. In april wordt gewerkt aan de A6 en N305 Waterlandseweg; in september aan de N706 Vogelweg. De inloopavond is van 19.00 tot 21.00 uur in Golfclub Almeerderhout, Watersnipweg 19 te Almere.

In april wordt de N305 Waterlandseweg tussen de A6 en de kruising met De Kemphaan nogmaals afgesloten in verband met werkzaamheden aan de A6. Diezelfde tijd grijpt de provincie aan om de oude brug over de Lange Wetering aan te passen aan de verbreding van de weg en wordt de eerder genoemde kruising gerenoveerd. Om deze reden zijn zowel medewerkers van de provincie als van Rijkswaterstaat en Parkway6 op de inloopavond aanwezig om bezoekers hierover persoonlijk te informeren en te woord te staan.

Werkzaamheden Vogelweg

In september en oktober 2018 staat groot onderhoud gepland voor de Vogelweg. Het betreft hier het traject tussen de Waterlandseweg en de A27. Groot onderhoud houdt in dat de weg wordt verbreed en het asfalt vervangen. Daarnaast worden, om de verkeersveiligheid te vergroten, zogeheten redresseerstroken aangelegd en glasbollen geplaatst aan de zijkant van de rijbaan. Ook legt de provincie de kruisingsvlakken met zijwegen opnieuw aan en wordt onderhoud uitgevoerd aan de brug over de Hoge Vaart. Tot slot komt er een faunatunnel ter hoogte van de Groenlingweg.

Tegelijk met het onderhoud aan de Vogelweg worden, in opdracht van Rijkswaterstaat, werkzaamheden uitgevoerd aan de op- en afrit A27 Almere Hout. In het kader van het landelijk programma ‘Meer Veilig 3’ worden de kruisvlakken veiliger gemaakt, o.a. door het aanbrengen van middengeleiders. Gedurende al deze werkzaamheden is de Vogelweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er gelden omleidingsroutes via de Waterlandseweg en de A27.

Op de inloopavond zijn medewerkers van de provincie aanwezig om informatie te verstrekken en vragen over deze werkzaamheden te beantwoorden. Ook medewerkers van gemeente Almere zijn aanwezig. Er is geen vast programma.