Huiseigenaren hebben recht op schadevergoeding

Foto: flickr.com

Het is geen geheim dat makelaars in het verleden het woonoppervlak van een huis veelvuldig rooskleuriger hebben voorgesteld om een hogere koopprijs voor de verkoper te realiseren. Het programma TROS Radar bracht dit in 2008 al aan het licht. In 2010 heeft een aantal beroepsorganisaties, waaronder de NVM en de VBO, de Meetinstructie ingevoerd, om zo een einde maken aan deze mistanden en te waarborgen dat makelaars voortaan het juiste woonoppervlak zouden opgeven. De Meetinstructie beschrijft exact hoe een woning dient te worden opgemeten.

In de praktijk blijkt echter dat de Meetinstructie door makelaars op grote schaal niet wordt nageleefd en dat er nog vaak een discrepantie bestaat tussen het opgegeven woonoppervlak en het daadwerkelijke woonoppervlak.

Recentelijk hebben twee gerechtshoven afzonderlijk van elkaar bepaald dat een makelaar, die een woning niet op de juiste wijze opmeet, onrechtmatig jegens de koper handelt en om die reden jegens de koper schadeplichtig is. Woningbezitters die onjuist geïnformeerd zijn over het woonoppervlak van hun huis, hebben recht op een schadevergoeding.  Nadere info via de website van TROS Radar.