Hospice gaat verhuizen naar de Kiekendief

Foto: zorggroep almere

Hospice Almere is een Bijna-thuis-huis en daar kunnen mensen terecht die zijn aangekomen in de laatste periode van hun leven. Omringd door deskundige medewerkers en betrokken vrijwilligers wordt voor hen én hun naasten liefdevol gezorgd. Eind 2018 verhuist het Hospice Almere van de Buñuellaan naar de Waterlelie, onderin Woonzorgcentrum De Kiekendief in het centrum van Almere Stad.

Hospice Almere telt nu drie kamers waar zorg geboden wordt aan mensen in de laatste levensfase. De vraag naar opname in het Hospice is echter groter. De Waterlelie was onderdeel van woonzorgcentrum De Kiekendief en nu gaat Hospice Almere deze ruimte verbouwen en krijgt daar straks vijf kamers. Bewoners en hun dierbaren kunnen vanaf eind 2018 terecht in de nieuwe locatie.

De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door zo’n 80 vrijwilligers, die zich elke dag weer met zeer veel compassie en respect inzetten voor de bewoners van het Hospice. Zij zijn 9 mei geïnformeerd over de aanstaande verhuizing.