Hinder door werkzaamheden aan knooppunt Almere

Foto: Rijkswaterstaat

In juni werkt Parkway6 meerdere weekenden aan het knooppunt Almere. Het knooppunt wordt aangesloten op de nieuwe rijstroken van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost. Hierdoor zal het knooppunt tijdens deze weekenden gedeeltelijk afgesloten zijn. Ook zijn meerdere toe- en afritten tijdelijk niet beschikbaar. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en een langere reistijd.

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 bij Almere naar vier rijstroken per rijrichting. Om het knooppunt Almere goed aan te laten sluiten op deze nieuwe rijstroken heeft aannemer Parkway6 de afgelopen maanden bestaande wegen verlegd en nieuwe wegen aangelegd. De komende periode gaat Parkway6 deze nieuwe en verlegde wegen op en rond het knooppunt Almere stap voor stap in gebruik nemen. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker:

– In het weekend van vrijdag 22 juni tot maandag 25 juni is de verbinding vanaf de A27 naar de A6 richting Almere en Amsterdam dicht;
– In het weekend van vrijdag 29 juni tot maandag 2 juli is de verbinding vanaf de A27 naar de A6 richting Almere en Amsterdam dicht;
– In het weekend van vrijdag 29 juni tot maandag 2 juli is de verbinding vanaf de A6 komende uit Lelystad richting de A27 in de nacht dicht.

Nieuwe verkeerssituatie
Vanaf maandag 2 juli 5.00 uur geldt er een nieuwe verkeerssituatie aan de noordkant van het knooppunt Almere . Het verkeer komende uit Lelystad richting de A27 moet hier voortaan links in plaats van rechts aanhouden. Verkeer komende uit Lelystad richting Almere en Amsterdam moet voortaan rechts uitvoegen en gaat om het knooppunt heen. Het verkeer rijdt hier op de toekomstige parallelrijbaan. Dit is een tijdelijke situatie totdat ook de hoofdrijbaan gereed is.

Schiphol-Amsterdam-Almere
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.