Hinder en nieuwe situatie op A6 bij knooppunt Almere

Foto: rijkswaterstaat

Komend weekend werkt aannemer Parkway6 verder aan het knooppunt Almere. Het knooppunt wordt aangesloten op de nieuwe rijstroken van de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost. Hierdoor zal het knooppunt tijdens het weekend gedeeltelijk afgesloten zijn. Ook zijn meerdere toe- en afritten tijdelijk niet beschikbaar. Verkeer moet hierdoor rekening houden met omleidingen en een langere reistijd. Vanaf maandagochtend 2 juli is bovendien de verkeerssituatie op het knooppunt gewijzigd.

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 bij Almere naar vier rijstroken per rijrichting. Om het knooppunt Almere goed aan te laten sluiten op deze nieuwe rijstroken heeft aannemer Parkway6 de afgelopen maanden bestaande wegen verlegd en nieuwe wegen aangelegd. De komende periode neemt Parkway6 deze nieuwe en verlegde wegen op en rond het knooppunt Almere stap voor stap in gebruik. Deze werkzaamheden veroorzaken hinder voor de weggebruiker:

· In het weekend van vrijdag 29 juni tot maandag 2 juli is de verbinding vanaf de A27 naar de A6 richting Almere en Amsterdam dicht;
· In het weekend van vrijdag 29 juni tot maandag 2 juli is de verbinding vanaf de A6 komende uit Lelystad naar de A27 richting Utrecht en Hilversum in de nacht dicht;
· Vanaf maandag 2 juli 05.00 uur is de verkeerssituatie op de A6 vanuit Lelystad richting Almere/Amsterdam en de A27 gewijzigd.

Nieuwe verkeerssituatie
Vanaf maandag 2 juli 5.00 uur geldt er een nieuwe verkeerssituatie aan de noordkant van het knooppunt Almere. Het verkeer op de A6 komende uit Lelystad richting de A27 (Utrecht/Hilversum) moet hier voortaan links in plaats van rechts aanhouden. Verkeer op de A6 komende uit Lelystad richting Almere en Amsterdam moet voortaan rechts uitvoegen en gaat om het knooppunt heen. Het verkeer rijdt hier op de toekomstige parallelrijbaan. Dit is een tijdelijke situatie totdat ook de hoofdrijbaan gereed is.

Schiphol-Amsterdam-Almere
Rijkswaterstaat verbreedt de komende jaren de drukke snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. Het project A6 maakt hier onderdeel van uit. Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. De weg wordt over een lengte van ruim 13 kilometer verbreed naar vier rijstroken per rijrichting en voorziet door middel van zonnepanelen in zijn eigen energiebehoefte. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot.