Gewijzigde verkeerssituatie Buitenhoutviaduct Tussenring Almere

Foto: cdn.nieuws.nl

De verkeerssituatie op het Buitenhoutviaduct bij de Tussenring verandert vanaf deze week. Verkeer wordt dan geleid over het oostelijke deel, aan de kant van Lelystad. Dat is vanwege voorbereidingen van Rijkswaterstaat om het westelijke deel aan de kant van Almere te slopen.

In het eerste weekend van september wordt het westelijke deel van het Buitenhoutviaduct (Tussenring) gesloopt. Voorafgaand aan de sloopwerkzaamheden moet de aannemer voorbereidende werkzaamheden aan dit deel van het viaduct uitvoeren. Om dit te kunnen doen, wordt het verkeer dat over het westelijke deel van het viaduct rijdt vanaf 31 juli 2017 overgezet naar het oostelijke deel van viaduct.

In beide richtingen één rijstrook

De verkeerssituatie wordt hierdoor gewijzigd. Het verkeer over het viaduct gaat in beide richtingen over één rijstrook rijden, op het oostelijke deel van het viaduct. Zo komen de twee rijstroken op het westelijke viaduct vrij zodat gestart kan worden met de voorbereidende werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan met name uit grondwerkzaamheden zoals het wegfrezen van het asfalt.

Start aanleg nieuw viaduct

Nadat het westelijke deel van het Buitenhoutviaduct gesloopt is, start de aannemer met de aanleg van een nieuw viaduct. In het voorjaar van 2018 is dit nieuwe viaduct gereed en start de sloop van het oostelijke viaduct. Het verkeer zal dan overgezet worden naar het nieuwe viaduct.