Gemeentebestuur contra lokale PVV

Foto: Gemeente Almere

Burgemeester en wethouders komen met verklaring tegen motie wantrouwen PVV
Vrijdag 23 juni bereikte ons de motie van wantrouwen, die de PVV-fractie tegen het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend.

Volgens het college biedt de Floriade vooral kansen. De Floriade geeft door zijn karakter en invulling een extra betekenis aan de identiteit van de stad Almere als groenblauwe en duurzame stad van de toekomst. En daarnaast zijn er pluspunten als meer werkgelegenheid, betere bereikbaarheid door de verbreding van de A6, een beter stadscentrum, nieuwe bedrijfsvestigingen en een innovatief imago van de stad. En last but not least een groene en gezonde stadswijk die energie oplevert. Net als andere grote projecten zijn er aan de Floriade onzekerheden verbonden. Die hebben we in beeld en daar sturen we op.

We liggen nu goed op koers om de Floriade tot een succes te maken. De gebiedsvisie is door uw raad vastgesteld, het bestemmingsplan komt in juli in de raad, Floriade BV en programmaorganisatie zijn nu op stoom. En er zijn nog bijna vijf jaren te gaan.

Het college werkt eensgezind en gemotiveerd aan de Floriade. We doen dit niet alleen. We werken samen met de Rijksoverheid, de provincie, de metropoolregio Amsterdam, de tuinbouwsector, het onderwijs en vele anderen.

En we doen dit mét de inwoners van de stad. De Open Dag die de Floriade-organisatie kort geleden organiseerde werd door meer dan 4000 mensen bezocht. Grote delen van stad zijn al betrokken.

Het college geeft de raad inzicht in alle processen, die onlosmakelijk aan de organisatie van deze Floriade verbonden zijn. Ook in het financiële proces. Wij blijven graag in gesprek met u hierover.

We delen met de raad de opvatting dat de markt nu aan zet is. De eerste gesprekken met marktpartijen zijn positief. Dat geeft ons vertrouwen.