Gemeente verlengt gedoogregeling bij niet naleven regels

A6 in aanbouw
Foto: Nulzesendertig

Bedrijven en instellingen die vanwege coronamaatregelen noodgedwongen regels op gebied van milieu, bouwen of ruimtelijke ordening overtreden, kunnen het college verzoeken de overtreding tijdelijk te gedogen. Dat meldt de Gemeente Almere. De gedoogregeling was al eerder ingesteld vanwege het coronavirus. Nu wordt de regeling verlengd.

Overtreding

“Bij overtredingen binnen het omgevingsrecht kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een overtreding van een milieuvoorschrift doordat afval of voorraden tijdelijk niet afgevoerd kunnen worden”, aldus de gemeente. “Een ander voorbeeld is dat restaurants het tijdelijk wordt toegestaan om afhaalmaaltijden te bereiden. Dat kan dan strijdig zijn met de gebruiksregels van het bestemmingsplan”.

Bij gedogen wordt niet tot handhaving overgegaan bij geconstateerde regelovertreding.

Aanmelden

Om de economische en maatschappelijke gevolgen voor bedrijven enigszins te beperken heeft het college besloten om het beleid om tijdelijk bepaalde overtredingen te gedogen te verlengen. Gedoogverzoeken kunnen nu tot 1 april 2021 schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling Vergunningen van de gemeente.