Gemeente Almere gaat zelf havens en ligplaatsen exploiteren

De gemeenteraad heeft besloten dat de gemeente zelf de gemeentelijke havens en ligplaatsen blijft exploiteren. Het algemeen-belangbesluit dat hiervoor nodig is wordt met negen jaar verlengd. De gemeenteraad stemde ook in met het plan ‘Toekomstgericht bouwen aan een levendige Havenkom’. Dit betekent dat er investeringen in de Havenkom worden gedaan. Ook wordt er voor drie jaar een havenmanager aangesteld die de visie en plannen met de haven in samenwerking met de betrokkenen gaat realiseren en de organisatie gaat opbouwen. De havenmanager wordt samen met de havenmeesters het gezicht van de Havenkom en andere gemeentelijke havens in Almere.

De Havenkom van Almere Haven is als een van de gemeentelijke havens een gezichtsbepalende locatie van Almere. Met de vele horecavoorzieningen is het een trekpleister voor heel Almere en specifiek voor Almere Haven. Er zit veel potentie in de Havenkom. Door meer prioriteit te geven aan de gemeentelijke havens wil de raad het aangezicht verbeteren en de levendigheid vergroten. Daar hoort een goed voorzieningenniveau bij en een levendige uitstraling. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van de kustzone van Almere Haven, de verdere ontwikkeling van het centrum van Almere Haven en de ontwikkeling van het hart van de stad met het rondje Weerwater. Daarnaast zijn de havens van belang voor de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de stad.

Algemeen-belangbesluit

De gemeente heeft geprobeerd een private partij te vinden die de Havenkom wil exploiteren. Dat is niet haalbaar gebleken. Daarom blijft de gemeente de gemeentelijke havens en ligplaatsen in Almere zelf exploiteren. De gemeente hanteert lage ligplaatstarieven die passen bij het huidige service niveau. Op basis van de Wet markt en overheid moet de gemeente eigenlijk alle kosten doorberekenen in de tarieven. Maar dan zouden de tarieven hoger worden. Daarom is het nodig om het ‘algemeen-belangbesluit’ dat al een jaar geldt, met negen jaar te verlengen. Op die manier is het mogelijk om tarieven te blijven hanteren zonder doorberekening van alle kosten. Overigens kunnen de tarieven wel omhoog gaan na de investeringen in de Havenkom zodat er balans blijft tussen het voorzieningenniveau en de tarieven. In de toekomst kan de mogelijkheid van privatisering opnieuw bekeken worden.

Onderhoud en voorzieningen

De gemeente gaat investeren in noodzakelijk onderhoud en enkele basisvoorzieningen die watersportrecreanten verwachten van een moderne haven zoals Wifi, een schilderbeurt, een nieuw havenkantoor en een aansprekende afvalvoorziening voor de gasten van de Havenkom om hun grondstoffen gescheiden aan te bieden.