Gemeente Almere en schoolbesturen ondertekenen overeenkomst gescheiden bedrijfsafvalinzameling

Foto: gemeente Almere

Donderdag 13 juli hebben de Almeerse Scholengroep (ASG), Stichting Prisma voor Christelijk onderwijs Almere, Van Gansewinkel en de gemeente Almere de overeenkomst ‘gescheiden bedrijfsafvalinzameling’ ondertekend.

Met de ondertekening van deze overeenkomst zetten de Almeerse Scholengroep, Stichting Prisma en de gemeente samen een goede stap op weg naar een stad zonder afval. Het is de eerste keer dat er in Nederland een overeenkomst wordt afgesloten voor het gescheiden ophalen en verwerken van bedrijfsafval. Afvalverwerkingsbedrijf Van Gansewinkel zal de gescheiden afvalinzameling gaan uitvoeren.

De ambitie van de gemeente Almere is om in 2020 een Stad zonder afval te zijn. Omdat gescheiden inzamelen voor bedrijven niet wettelijk geregeld is, geldt dit alleen voor inwoners. De gemeente Almere wil als bedrijf het goede voorbeeld geven en heeft in 2016 in het stadhuis de eerste stap gezet op weg naar gescheiden inzamelen. Dit betekent geen eigen prullenbakken meer, maar afvalstraatjes centraal op de gangen.

De gemeente benaderde de schoolbesturen om haar voorbeeld te volgen; wat je thuis doet, doe je ook op school. Het initiatief om gezamenlijk de afvalinzameling van het bedrijfsafval aan te besteden is overgenomen door Prisma en de ASG. Met deze drie partijen werd het een Europese aanbesteding. De aanbesteding heeft geresulteerd in een gunning aan Van Gansewinkel.