Flevoziekenhuis gaat over op digitaal verpleegkundig dossier

Foto: Flevoziekenhuis

Dinsdag 27 juni a.s. gaat het Elektronisch Verpleegkundig Dossier (het EVD) ‘live’ op de verpleegafdelingen van het Flevoziekenhuis. Daarmee beschikt het ziekenhuis over een (vrijwel) volledig digitaal patiëntendossier voor zowel poliklinieken als verpleegafdelingen, gebaseerd op het platform van leverancier SAP.

Het nieuwe verpleegkundig dossier helpt om een compleet digitaal patiëntendossier te hebben voor verpleegkundigen en artsen. Het geeft een helder overzicht wat er bij een patiënt moet gebeuren en draagt bij aan een betere uitwisseling van gegevens tussen de verschillende zorgverleners in het ziekenhuis. Het EVD is daarmee een belangrijke professionaliseringslag in het werk van verpleegkundigen; het verbetert de kwaliteit van zorg en maakt het werk van verpleegkundigen eenvoudiger en sneller.

Computer op wielen
Een duidelijk zichtbare verandering voor patiënten is dat verpleegkundigen regelmatig met een ‘computer op wielen’ bij de patiënt langskomen. De patiëntgegevens worden niet meer in een map geschreven, maar direct in het digitale dossier. Dit verbetert de kwaliteit van zorg en maakt het werk van de verpleegkundige eenvoudiger en sneller.

Registratie
In het verpleegkundig dossier registreren verpleegkundigen alle gegevens over het verblijf van patiënten in het ziekenhuis. Denk hierbij aan onderzoeken, controles, afspraken, verpleegkundige observaties en afspraken met andere disciplines.

Overgangsperiode
De implementatie van het EVD is zeer zorgvuldig voorbereid. Alle medewerkers zijn op meerdere manieren geïnformeerd en getraind in het werken met het nieuwe systeem. Desondanks zal het gebruik van het EVD voor iedereen wennen zijn en misschien in de eerste dagen iets meer geduld vragen van onze patiënten. Wij doen uiteraard onze uiterste best om de overgang van papier naar digitaal zo soepel mogelijk te laten