Dierenpartij stelt schriftelijke vragen over bomenkap

Foto: dierenpartij almere

Momenteel vindt er zeer veel bomenkap in Almere plaats en staat er nog zeer veel kap op de planning. De PvdD is ter ore gekomen dat dit niet altijd even zorgvuldig gebeurt. Zo zou aan de Meridiaan de aannemer die in opdracht van de gemeente Almere de werkzaamheden behorende bij de ‘kwaliteitsimpuls’ uitvoerde, zonder definitieve planning en zonder werkinstructie aan de slag zijn gegaan. Waardoor meer bomen gekapt zijn dan initieel de bedoeling van de gemeente was en onderliggende bosschages vernield zijn. Ook zou er onvoldoende toezicht vanuit de gemeente hebben plaatsgevonden. Hierdoor hebben bewoners nu zicht op de Evenaar, in plaats van vrij uitzicht op een bebost park. Bovendien ervaren bewoners meer geluidsoverlast. Volgens Jesse Luijendijk

Door de boomkap gaat niet alleen de boom zelf verloren, maar ook de schuil- en verblijfplaats en de voedselbron voor veel dieren en andere organismen. Waardoor niet alleen de boom, maar ook een deel van een ecosysteem is vernietigd. Verder staat er een massale kap gepland van “zieke essen” in heel Almere. In bijvoorbeeld het Oostrandpark, het stuk tussen Diadeemstraat en Vergulde Draakstraat en het stuk tussen de Hogering en de Sieradenweg. Het zou gaan om de kap van ongeveer 95% van alle bomen daar. Zieke essen hoeven niet altijd direct gekapt te worden. Alleen bij direct gevaar voor de omgeving, bijvoorbeeld langs de fiets en wandelpaden, kan dit soms noodzakelijk zijn, al kunnen ook eerst alleen de aangetaste takken gesnoeid worden. Dieper in het bos/park kunnen deze gewoon nog een tijd blijven staan (eventueel ook alleen zieke takken weghalen)