Derde Oranje Huis in Almere

Foto: Oranje huis amsterdam

In juli opent in Almere het derde Oranje Huis van Nederland. Deze plek biedt veiligheid en rust aan vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Zij kunnen hier gebruik maken van de crisisopvang of van een van de appartementen. Het Oranje Huis is een bijzonder opvanghuis omdat het niet op een geheime locatie staat. Alles is er op gericht om de vrouwen en kinderen op den duur weer te laten meedraaien in de samenleving. De opvang is voornamelijk bedoeld voor inwoners van Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Ina Adema, burgemeester van Lelystad, nam in november 2016 een kijkje in het Oranje Huis in Amsterdam. Zij vertelt over haar ervaring en over de komst van het huis naar haar regio.

Tot rust komen en normaliseren

“Vorig jaar deed ik mee aan het undercoverprogramma dat het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters organiseert. In Amsterdam kregen de aanwezige burgemeesters een project op het gebied van zorg en veiligheid toegewezen. Ik kwam terecht bij het Oranje Huis waar ik de hele dag kon rondlopen zonder dat mensen wisten dat ik burgemeester was. Dat was erg fijn. Ik heb veel van het huis kunnen zien en onder meer gesprekken met bewoners gehad. Zij vertelden me over hun achtergrond en welke afschuwelijke situaties ze hebben meegemaakt.

Het Oranje Huis is bedoeld om tot rust te komen en te normaliseren. Niet alleen voor vrouwen, maar vooral ook voor kinderen. De behandeling en het verblijf zijn gericht op een uiteindelijk vertrek uit het huis en terugkeren in de samenleving. Daarom staat het Oranje Huis ook midden in de samenleving en is het niet afgeschermd zoals bij veel andere opvanghuizen het geval is. De vrouwen en kinderen die opvang nodig hebben, moeten uiteindelijk weer deelnemen aan die maatschappij. Die stap is op deze manier minder groot dan wanneer je ergens in een opvanghuis zit opgesloten. De vrouwen hebben  ook beschikking over een eigen appartement waardoor hun verblijf op het normale leven lijkt.

Relatie opbouwen onder begeleiding

De omstandigheden van de mensen in het Oranje Huis zijn heel verschillend. Er zijn vrouwen die in angst leven omdat hun man het nog steeds op hen heeft voorzien terwijl anderen proberen weer een normale relatie met hun partner op te bouwen. Natuurlijk wordt dat zwaar begeleid. Het Oranje Huis is er voor vrouwen en kinderen die even afstand van hun omgeving moeten nemen of die voor hulp niet terecht kunnen bij hun eigen sociale netwerk. Wanneer ze wél mensen om zich heen hebben, is het juist fijn dat ze hen -ondanks hun verblijf in het Oranje Huis- kunnen blijven zien.

Huiselijk geweld is landelijk een groot probleem en ik ben er van overtuigd dat er nog veel is dat we niet eens zien. Ook als burgemeester van Lelystad heb ik hier mee te maken. Ik word vrij regelmatig opgebeld om een huisverbod op te leggen wegens huiselijk geweld. Ik vind het erg positief dat we ook in Flevoland een Oranje Huis krijgen. De vorm van opvang zoals hier plaatsvindt, voorziet in een heel belangrijke behoefte. Mensen die in een acute noodsituatie verkeren of zich in een complexe situatie bevinden, hebben opvang en begeleiding nodig.”