D66 bestrijdt zwerfafval en wil statiegeld heffen op blikjes

Foto: d66 almere

D66 Almere wil dat de gemeente Almere zich aansluit bij de ‘StatiegeldAlliantie.’ Deze werd eind november 2017 opgericht met als doel milieuvervuiling door plastic flessen en blik tegen te gaan. Dagelijks kunnen we zien en lezen dat vooral plastic in toenemende mate een enorme bedreiging is voor ons milieu.

In Almere is na hondenpoep, zwerfafval van kleine drinkflesjes en blikjes een grote ergernis. Het opruimen hiervan heeft ook een negatief financieel effect op de toch al hoge afvalstoffenheffing.

Meer doen voor groen

“We willen dat er statiegeld op blikjes en flesjes komt”, zegt fractievoorzitter Jan Lems . “Zo zorgen we ervoor dat het niet in de openbare ruimte rondslingert.” Almere heeft grote ambities op het terrein van duurzaamheid en het hergebruik van materialen. “Dan moeten we er meer concreet aan gaan doen en mag er best een tandje bij geschakeld worden”, aldus Lems. En dat het kan blijkt uit het feit dat landen waar statiegeld inmiddels is ingevoerd, de recycling-percentages kunnen oplopen tot 90%.

Tot nu toe hebben tientallen gemeenten waaronder Amsterdam en Den Haag zich aangesloten. Ook steeds meer bedrijven en organisaties tonen interesse. Op 15 maart vergadert de Tweede Kamer over de invoering van statiegeld op blik en plastic flessen.

Actieplan groene stad

Door de invoering van statiegeld ontstaat er een financiële prikkel waardoor het gedrag van mensen gaat veranderen. “Als D66 Almere hebben we een actieplan voor een beter stadsklimaat. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: een schonere omgeving en we vergroenen de stad.”, zegt Jan Lems.

D66 heeft hiertoe een motie ingediend om de gemeente op te roepen zich aan te sluiten bij de StatiegeldAlliantie. Deze motie wordt 15 februari besproken in de gemeenteraad.