Criminaliteit daalt in Almere

Foto: politie Rotterdam

De criminaliteit in Almere daalde in 2016 opnieuw. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven nam af met 7% en tegelijkertijd verbeterde de veiligheidsbeleving van de Almeerders. De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt daalden van 29,4% naar 20,4%. Het aantal woninginbraken nam verder af met 5%. Het aantal meldingen van jeugdoverlast nam toe met 10%, net als het aantal meldingen van overlast door verwarde personen.

De dalende lijn wil de gemeente vasthouden door verder te gaan met de huidige aanpak. De focus blijft liggen op het tegengaan van woninginbraken, radicalisering, geweld of vormen van (woon)overlast in wijken en buurten. Op sommige punten vernieuwt de aanpak. Bijvoorbeeld door het invoeren van het protocol nazorg bij overvallen, waarbij er extra aandacht is voor het slachtoffer. Daarnaast komen er nieuwe afspraken met partners rondom veilig uitgaan, openbaar vervoer en de aanpak van hennepteelt om Almere nog veiliger te maken.

De gemeente volgt de verschuivende trend naar de minder zichtbare en ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude en witwassen. De komende twee jaar versterkt de gemeente de aanpak van ondermijning met haar partners door het delen van informatie en analyses. Hierdoor kunnen er effectieve interventies worden gepleegd op de criminele netwerken in de bestrijding van bijvoorbeeld drugshandel en mensenhandel.

Daarnaast vindt er een doorontwikkeling plaats van de persoonsgerichte aanpak. In deze aanpak worden maatregelen getroffen tegen personen die herhaaldelijk voor overlast en criminaliteit zorgen in de stad. Op dit moment wordt deze aanpak vooral gebruikt voor de doelgroep jeugd en delicten als woninginbraken, straatroven en overvallen. Er wordt nu onderzocht of deze aanpak ook voor andere doelgroepen en delicten toegepast kan worden.