Containers in Filmwijk

Foto: eigen archief

Gemeente Almere komt met antwoord over containers Filmwijk :

We krijgen op dit moment een aantal vragen binnen over de containers die op enkele punten in Filmwijk worden opgeslagen. We begrijpen dat de opslag van grote containers in een wijk voor onrust zorgt. We zijn een brief aan het opstellen voor de bewoners in de wijk, omdat de containers nu al opgeslagen worden in de wijk willen wij via dit bericht alvast met u communiceren.

Containers

De containers die nu in de wijk staan, zijn voor de hoogbouwlocaties. Uit logistieke en kostenoverweging waren zij alvast in de wijk geplaatst voor opslag. We begrijpen dat dit onrust geeft. We gaan de containers dan ook weghalen totdat we ze daadwerkelijk gaan plaatsen bij de hoogbouw.

Bewoners van de hoogbouw ontvangen binnenkort een brief met meer informatie over deze nieuwe containers voor afvalscheiding. Ook de huishoudens van de laagbouw ontvangen informatie over de containers die voor de hoogbouw geplaatst gaan worden. Het ophaalsysteem voor de bewoners van de laagbouw blijft nu nog zoals deze is.

Hoogbouw

Om een Stad zonder afval te worden is het belangrijk dat ook in de inwoners die in een flat wonen het afval kunnen scheiden. De hoogbouw in uw wijk heeft op dit moment nog geen goed systeem om afval te kunnen scheiden. Aangezien de bewoners overwegend positief waren over het voorgestelde systeem, hebben we in overleg met de wethouder en het platform Filmwijk besproken dat we voor deze bewoners van de wijk wel verder gaan met de uitrol van het nieuwe systeem.

Laagbouw

Over de uitkomst en het vervolg na de stemming die gehouden is voor keuze A of B gaan we nog communiceren. Het opstellen van communicatie naar de bewoners van de laagbouw en het verdere vervolg van het nieuwe systeem, doen we in samenwerking met het platform Filmwijk.