Club 26Twelve drie maanden gesloten na ernstig geweldsincident

Foto: AOS

Met ingang van deze week is op last van de burgemeester van Almere Club 26TWELVE aan de Grote Markt gesloten voor een periode van drie maanden. De burgemeester heeft het besluit genomen in verband met een zwaar geweldsdelict dat zich op 27 januari 2018 heeft voorgedaan in en rondom de inrichting van Club 26TWELVE.

Vanwege dit geweldsdelict was de club vanaf 2 februari al tijdelijk twee weken gesloten. Deze periode en de daaropvolgende weken zijn benut om onderzoek te doen naar de aard en toedracht en om de ondernemers in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar te maken. De burgemeester heeft hierin aanleiding gezien de beleidsregel ‘Sluiting van openbare inrichtingen en voor publiek openstaande gebouwen’ in te zetten. Op grond van deze beleidsregel volgt bij een incident van deze categorie een sluiting van drie maanden.

Het inzetten van deze bestuurlijke maatregel is gericht op een duurzaam herstel van de openbare orde en daarmee wil de gemeente bijdragen aan het behoud en de versterking van een veilig uitgaansklimaat.