Blad- en snoeikorven komen weer in de stad

Foto: gemeente Almere

Vanaf half oktober staan de blad- en snoeikorven weer in de stad. Dit is een voorziening waar u de bladeren van de straat en het snoeiafval uit uw tuin in kwijt kunt. Daarom wordt in deze periode geen snoeiafval door de gemeente opgehaald.

Vanaf half december halen we de korven weer weg (duurt twee weken). Het snoeiafval kunt u daarna naar een van de recyclingperrons brengen.

Wist u dat u het hele jaar door het snoeiafval uit uw tuin kosteloos naar een van de recyclingperron in Almere Poort, Buiten en Haven (pop-up-perron) kunt brengen?

In het voorjaar en het najaar plaatsen we blad- en snoeiafvalkorven op verschillende locaties in wijken van Almere. U kunt snoeiafval en bladeren uit de tuin en van de straat kwijt in de korven.

De blad- en snoeikorven zijn zo verdeeld over de stad dat iedereen binnen een straal van ca. 300 meter bij een korf kan komen. De korven mogen alleen gebruikt worden voor los groen tuinafval. Ze zijn niet bedoeld voor ander afval, zoals stenen, plastic zakken en vuilniszakken met afval of groenafval. De korven worden 1 keer per week geleegd en iedereen in de wijk mag er gebruik van maken.

Is een korf snel vol, meld het dan via een Melding openbare ruimte.

Najaar en winter

Vanaf half oktober tot en met half december staan de blad- en snoeikorven weer in de stad en dan halen we geen snoeiafval op.

In de periode die daarop volgt, van half december tot half maart, wordt relatief weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om snoeiafval uit de tuin op te laten halen. Tijdens deze periodes kunt u al uw snoeiafval naar een van de recyclingperrons brengen. Ook ander materiaal uit de tuin, zoals schuttingen en bloempotten, kunt u gratis naar het recyclingperron brengen.

Begin voorjaar tot half juni

Half maart plaatsen we weer blad- en snoeiafvalkorven op verschillende locaties in de wijken van Almere. De korven staan tot halverwege juni op de locaties. Het snoeiafval dat u na deze datum heeft kunt u naar één van de recyclingperrons brengen of u kunt een afspraak maken om het op te laten halen.

Locatie blad- en snoeikorf

We hebben de blad- en snoeikorven zo verdeeld over de stad dat iedereen binnen een straal van 300 meter toegang heeft tot een bladkorf.

Verder houden we bij de plaatsing rekening met de locatie en ondergrond. De locatie moet veilig zijn en de kans op overlast beperken, goed bereikbaar zijn voor de inwoners en het inzamelvoertuig.

Recyclingperrons

U kunt het hele jaar door het snoeiafval uit uw tuin kosteloos naar een van de recyclingperron in Almere Poort, Buiten en Haven brengen.