Bewoners maken zelf afspraken over beheer en onderhoud

Foto: alliantie almere

Bewoners maken voor oplevering woningen zelf afspraken over beheer en onderhoud. In plaats van alles vooraf te regelen voor huurders, heeft woningcorporatie de Alliantie de bewoners van Het Tuinhuis de mogelijkheid gegeven elkaar ver voor de oplevering van hun huis te leren kennen en zelf afspraken te maken over het beheer en onderhoud. Op woensdag 24 januari werd het gebouw symbolisch geopend met de onthulling van de eerste drie bomen voor de gezamenlijke tuin die de bewoners – hoe kan het ook anders – met elkaar inrichten.

Proef

De Alliantie heeft samen met de bewoners van Het Tuinhuis de mogelijkheden verkend om hen meer invloed te geven. Met deze proef wilde de corporatie onderzoeken wat huurders belangrijk vinden en hoeveel regie zij willen hebben op hun eigen woonomgeving. Gebiedscoördinator Jos Derissen: “We zien dat als huurders daar meer invloed op hebben, zij hier beter mee omgaan. Hoe er bijvoorbeeld wordt schoongemaakt, wanneer en door wie is eigenlijk meer een zaak van de bewoners. Het is dus een logische stap dat zij meer te zeggen hebben.” De Alliantie heeft de woningen in een vroeg stadium aangeboden en zocht hiervoor specifiek bewoners die zich met hun buren actief willen inzetten voor een prettige woonomgeving. In drie werkgroepen werden afspraken gemaakt over het schoonhouden van het gebouw, de inrichting van de tuin en woon- en leefregels. Jos: “Ook is het gelukt om de woningen te verdelen op basis van de voorkeuren van de bewoners en daar ben ik heel trots op.”

Fruitboompjes

De bewoners kregen in december 2017 de sleutel van hun nieuwe huis. Na een periode van klussen en verhuizen hebben ze op woensdag 24 januari samen met de Alliantie en de gemeente Almere het gebouw feestelijk geopend. Mevrouw Grenisch-Bosch (bewoner), regiodirecteur Eddo Rats van de Alliantie en wethouder Tjeerd Herrema vertelden vanuit hun eigen perspectief wat Het Tuinhuis voor hen betekent en hoe het proces is verlopen. Zo benadrukte Eddo Rats dat hij het heel bijzonder vindt dat onder de woon- en leefregels de bewoners als afzender staan, en niet de Alliantie. Daarna onthulden zij drie fruitbomen, die in het voorjaar een definitieve plek krijgen in de gezamenlijke tuin. Ook konden alle aanwezigen fruit en groenten – symbolisch de eerste oogst van de tuin – mee naar huis nemen.

Jong en oud

Het Tuinhuis is het eerste nieuwbouwproject in De Wierden in het totale vernieuwingstraject in Almere Haven. Een van de doelen is het toevoegen van appartementen in de wijk, omdat daar een tekort aan is. Vooral voor ouderen is het niet gemakkelijk om in de buurt te blijven wonen als zij hun grote eengezinswoning willen inruilen voor een appartement. Daarom heeft de Alliantie twaalf van de 27 woningen van Het Tuinhuis beschikbaar gesteld aan senioren, zodat zij kunnen doorstromen naar een kleinere woning en hun woning beschikbaar komt voor een gezin. “De jongeren en ouderen wonen kriskras door het gebouw, want zij vonden het niet nodig om de twee groepen over de verdiepingen te verdelen. Zo kunnen ze elkaar beter helpen als er iets is. Het is mooi om te zien dat ze dit soort zaken zelf konden regelen, want normaal gesproken leren bewoners elkaar pas kennen nadat ze de sleutel van hun huis krijgen”, licht Jos toe.

Meer informatie over Het Tuinhuis vindt u op www.de-alliantie.nl/tuinhuis.