Bewoners laten stem horen bij gemeenteraad

Foto: gemeente almere

Op 5 juli worden er vier petities aangeboden aan de gemeenteraad. Vier petities met hele verschillende onderwerpen. Vice voorzitter van de gemeenteraad Willem Boutkan, zal deze petities namens de raad in ontvangst nemen: “petities zijn één van de instrumenten voor inwoners om hun stem te laten horen bij de raad. Om te laten horen wat er bij hen speelt. Dat kunnen grote onderwerpen zijn en kleine onderwerpen. Of ze nou met 1.500 handtekeningen worden aangeboden of met 20 handtekeningen. De gemeenteraad vindt het heel belangrijk om deze signalen uit de stad te ontvangen.”

Op dit moment neemt de raad de petities alleen in ontvangst. Het is aan de raadsleden om er iets mee te doen. Alleen dat gebeurt niet altijd. Boutkan: “Terwijl je met 50 handtekeningen op papier iets kunt agenderen bij de raad, doen we dat met online petities met 50 handtekeningen of meer nog niet. Ik zou het mooi vinden om dat te veranderen en online petities die naar de raad komen direct te agenderen, zonder dat een raadslid daar om hoeft te vragen. Daarmee doe je, volgens mij, recht aan de betrokkenheid van de indieners. Als het onderwerp tenminste niet al op korte termijn in de raad besproken gaat worden, want dan is het natuurlijk handiger om het te koppelen aan dat agendaonderwerp.”

Online petities kunnen gestart worden op het petitieloket van Almere: almere.petities.nl. Heeft u vragen over uw onderwerp, of twijfelt u of een petitie de juiste manier is? Neem dan contact op met de raadsgriffie: [email protected] of 036 539 99 95

Petitie 1: centralisatie van speelplek naar het Grootzeil
Bewoners van de straat Grootzeil hebben via een brief van de gemeente te horen gekregen dat de gemeente van plan is om een nieuw groot speeltoestel te plaatsen op het grasveld waar ze omheen wonen. Op dat grasveld staan al een ander speeltoestel en een schommel. De gemeente doet dit om alle spelende kinderen uit de wijk op dit grasveld te krijgen, omdat ze geen kleinere speeltoestellen meer willen die her en der verspreid staan in verschillende wijken.

Via de petitie hebben de bewoners aangegeven dat een extra speeltoestel voor veel overlast zou zorgen. De omliggende woningen ervaren deze overlast doordat het geluid van de spelende kinderen weerkaatst tussen de woningen. Daarnaast wordt de plek waar het speeltoestel moet komen nu ook al gebruikt om te voetballen. Deze functie zou door het plaatsen van een extra toestel komen te vervallen.

Daarom vragen ze de gemeenteraad om in de uiteindelijke besluitvorming van het speeltoestellenbeleid een uitzondering te maken voor hun grasveld. De petitie is ondertekend door 21 personen, allemaal direct omwonenden van het veld. De nota speelvoorzieningen wordt na de zomer behandeld in de gemeenteraad.

Petitie 2: Almere weer leefbaar groen
Mevrouw van Garderen is een petitie begonnen, omdat ze vond dat door bezuinigingen het groenonderhoud in Almere achteruit ging: “Het onkruid komt over de stoepen heen te hangen en de berenklauw is inmiddels ook al gesignaleerd in de woonwijk. Het hoge gras heeft een gezondheidsrisico, namelijk tekenbeten. De kleine hondjes zijn niet meer terug te vinden in het gras. De takken van de bomen komen inmiddels op de geparkeerde auto’s terecht en het onkruid groeit maar door. Sommige hoeken van straten zijn zo dicht begroeit dat de veiligheid in het geding is. Dit is een doorn in het oog van de inwoners van Almere.”

De ondertekenaars van de petitie vinden het groenbeheer en onderhoud een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid en het woongenot. Zij verzoeken de gemeente het groenbeleid hierop te herzien. De petitie is inmiddels door 324 mensen ondertekend.

Petitie 3: tijdelijke huisvesting in Nobelhorst voor twee scholen en de kinderopvang
Komend schooljaar komen er zoveel nieuwe leerlingen bij dat Sterrenschool Het Universum uit zijn voegen groeit en dat de gemeente, vanaf september 2018, de klassen 5-6-7-8 met bussen naar een andere school wil brengen. Dit is dus bijna de halve school die uitgeplaatst moet worden voor een geheel schooljaar.

De ouders van de leerlingen vinden dat onacceptabel. Daarom zijn ze een petitie gestart. De heer Hommes, initiatiefnemer: “Wij denken zelf dat er genoeg opties zijn om de kinderen in de wijk Nobelhorst te houden. Niet alleen voor het Universum, maar eventueel ook voor de nieuwe school De Verwondering. Waarom kunnen er geen noodlokalen geplaatst worden in Nobelhorst, desnoods op of in de nabijheid van het Universum?”

De indieners hopen dat de gemeenteraad er voor zorgt dat de plannen anders vormgegeven gaan worden. En dat er een noodgebouw komt voordat het nieuwe schooljaar 2018-2019 van start gaat. De petitie is inmiddels door 400 personen ondertekend.

Petitie 4: verzoek tot het vooralsnog niet in procedure brengen van het bestemmingsplan Almere Poort Buitendijks
Een aantal bewoners van Almere Poort is een petitie gestart om aandacht te vragen voor het bestemmingsplan Almere Poort Buitendijks. In dit bestemmingsplan is opgenomen dat een stuk natuur dat onderdeel is van Natura 2000 verdwijnt ten behoeve van de ontwikkeling van de jachthaven. Hier zouden parkeerplaatsen en opslag en onderhoud van jachten moeten gaan plaatsvinden.

De heer Durlacher, één van de initiatiefnemers: “Deze ontwikkeling gaat ten koste van de algehele kwaliteit in het gebied, inclusief ons woongenot. Het grootste bezwaar hebben wij tegen het feit dat wij als groep bewoners niet serieus genomen zijn in de planvorming. Met onze petitie verzoeken wij de gemeenteraad van het gebied Almere Poort Buitendijks een zogenaamd voorbeeldproject te maken. Een project waarbij zoveel mogelijk belanghebbenden tot gedragen planvorming komen. En waarin naar alternatieven gekeken wordt. Dat is ons inziens nu onvoldoende gebeurd. We willen bovendien graag dat de gemeenteraad hier eens komt kijken. Om met eigen ogen te zien wat de plannen met onze directe leefomgeving doen”.

De petitie is inmiddels ondertekend door 153 omwonenden.