Betere verbinding in elke wijk tussen zorgverleners en bewoners

Hoe zorgen we voor een nog betere verbinding tussen zorgverleners en bewoners in alle wijken? Hoe nemen wij de ervaringsdeskundigheid van de Almeerders mee in hoe wij onze zorg verlenen? Deze vragen dienden als uitgangspunt voor de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die op 24 april jl. is getekend tussen Zorggroep Almere en de Cliëntenraad.

Voorzitter van de Centrale Cliëntenraad Henk Smeeman; “We gaan samen met Zorggroep Almere proberen in te spelen op nieuwe vormen van zorg en de zeggenschap hierbij zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen waar het echt om gaat. Onze wijkcliëntenraden moeten aangevuld worden met nog meer betrokken Almeerders die met ons mee willen denken en praten. Dit hoeft niet langdurig te zijn, maar kan ook op projectbasis zijn. Met deze nieuwe samenwerkingsovereenkomst hebben we de uitgangspunten geschetst hoe wij per wijk gaan werken aan een betere verbinding tussen zorgverleners en Almeerders die zorg ontvangen.”

Wethouder Froukje de Jonge: “Maatschappelijke discussies over zorg gaan vaak over premies, rechten en plichten. Fijn dat de cliëntenraad van Zorggroep Almere, samen met de organisatie de Almeerder zo centraal stelt. Uit onderzoek blijkt dat Almeerders tevreden zijn met de buurt en de eigen wijk heel belangrijk vinden. Als je ziek wordt, wordt je omgeving kleiner en je eigen buurt is dan nog veel belangrijker. Het is fijn dat de stem van de gebruiker van de zorg krachtig wordt meegenomen.”

Lidy Hartemink, voorzitter Raad van Bestuur van Zorggroep Almere; “Onze leden van de Cliëntenraad zijn voor ons niet alleen een belangrijke gesprekspartner maar zij hebben ook een onmisbare signalerende rol. Met elkaar slaan we de handen ineen om de zorg meer te laten aanpassen bij de behoefte van de bewoners. De ervaringsdeskundigheid van de mensen in de wijk willen wij meenemen in ons beleid de zorg die wij leveren hierop afstemmen.”

Interesse om deel te nemen aan de wijkcliëntenraad in de eigen wijk, langdurig of tijdelijk? Kijk dan voor meer informatie op www.zorggroep-almere.nl/cliëntenraad of mail naar [email protected]