Beter gebruik van bedrijventerrein Almere

Foto: gemeente almere

De Provincie Flevoland en de gemeente Almere investeren samen met de ondernemers in bedrijventerrein Veluwsekant Oost. Door aanpassingen aan wegen en bermen zal er meer ruimte in het gebied ontstaan en dat verbetert de kwaliteit van het terrein. De herinrichting moet met name zorgen voor een oplossing voor de parkeerdruk en leiden een verbetering van de uitstraling van het gebied. Door wegen en bermen vrij te houden van rommel en foutgeparkeerde auto’s zijn de bedrijfskavels straks beter bereikbaar en zichtbaar. Het is de bedoeling dat de aanpak het vestigingsklimaat en de werkgelegenheid van het gebied versterkt en bijdraagt aan een prettig ondernemersklimaat op Veluwsekant. Het plan voor de grote opknapbeurt wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met de ondernemers, die ook meefinancieren.

Kwaliteitsimpuls
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “De provincie stelt in haar Economisch Programma groei en ondernemerschap centraal. Door te investeren in de bereikbaarheid en uitstraling van bestaande bedrijventerreinen worden de aantrekkelijkheid en daarmee de groeikansen van bedrijven ook groter. Ik ben blij met de samenwerking met Almere en de ondernemers van het bedrijventerrein om Veluwsekant Oost een kwaliteitsimpuls te geven. Dat is in ieders belang en goed voor de regionale economie.”

Ook wethouder Maaike Veeningen van Almere toont zich tevreden: “Omdat we hechten aan een goed ondernemersklimaat, willen we in Almere graag investeren in de kwaliteit van onze bedrijventerreinen. Goede bereikbaarheid en goede voorzieningen zijn daarbij belangrijke factoren. Ik ben dus blij dat we nu voor Veluwsekant Oost samen met de provincie en de ondernemers ter plekke weer een forse stap kunnen gaan zetten. Op deze manier blijven we aantrekkelijk voor de huidige en toekomstige ondernemers.”

Bijdrage Provincie en gemeente
Met het hele project is een bedrag gemoeid van zo’n € 446.200. De ondernemers investeren circa € 190.000. Vanuit het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) draagt de Provincie Flevoland maximaal € 128.500 bij. De gemeente Almere draagt een vergelijkbaar bedrag bij. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden medio 2018 beginnen. Zaken die met beplantingen te maken hebben vinden plaats in het najaar.