Belangrijke stap voor jeugdgezondheidszorg

Foto: gemeente almere

De Coöperatie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere is officieel opgericht. De oprichtingsakte werd ondertekend door Lidy Hartemink, voorzitter raad van bestuur van Zorggroep Almere, en Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland. De gemeente Almere feliciteert en complimenteert de beide betrokken organisaties met deze mijlpaal. De nieuwe Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere biedt één integrale jeugdgezondheidszorg aan alle Almeerse kinderen van 0 tot 18 jaar.

Zorggroep Almere en GGD Flevoland werken in de coöperatie samen met gemeente Almere vanuit één gedeelde visie ten behoeve van het Almeerse kind. Eind 2014 heeft gemeente Almere beide partijen gevraagd om samen één integraal ontwerp voor de jeugdgezondheidszorg in Almere op te zetten. JGZ Almere biedt laagdrempelige en flexibele zorg waarbij wordt ingespeeld op de behoeften van opvoeders en kinderen.

Vanuit beide moederorganisaties wordt kennis en kunde samengevoegd. De samenwerking tussen de professionals van Zorggroep Almere en GGD Flevoland in de nieuwe organisatie betekent nog betere zorg  voor de Almeerse jeugd. Het bestuur van JGZ Almere wordt gevormd door GGD Flevoland en Zorggroep Almere. De dagelijkse aansturing gebeurt door directeur Jan Herweijer.