Automobilisten opgelet – wat en waarom wisselbaan

Foto: provincie Flevoland

De wisselbaan –als de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere klaar is-, start bij knooppunt Gooimeer (Hogering Almere) en loopt via de A1 en A9 Gaasperdammerweg helemaal tot bij Ouderkerk aan de Amstel op de A9. Met de weguitbreiding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere kunnen weggebruikers de wisselbaan ’s ochtends gebruiken richting Amsterdam en Schiphol en ’s avonds richting Almere. De wisselbaan wordt in fasen in gebruik genomen.

A1/A6: wisselbaan in gebruik
De wisselbaan op de A1 en A6 is vanaf 4 oktober 2017 opengesteld voor verkeer. Vanaf dat moment zijn tussen knooppunt Diemen en knooppunt Gooimeer/Hogering Almere in de spitsrichting twee rijstroken extra beschikbaar.

Wisselbaan A9 door Gaasperdammertunnel
In de toekomst loopt de wisselbaan op de A9 door de Gaasperdammertunnel met één rijstrook. De wisselbaan op de A9 tot aan Ouderkerk aan de Amstel krijgt ook één rijstrook. Daar eindigt de wisselbaan.
In 2020 rijdt het verkeer door de A9 Gaasperdammertunnel, de wisselbaan is dan nog niet beschikbaar voor verkeer. Zodra de werkzaamheden van het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht klaar zijn, kan de wisselbaan op deze projecten open.

Alleen voor personenvoertuigen
In verband met de veiligheid mogen alleen personenauto’s en motoren gebruik maken van de wisselbaan.
Autobussen, vrachtverkeer, motorvoertuigen met aanhanger en transport van gevaarlijke stoffen mogen geen gebruik maken van de wisselbaan. Alleen in geval van calamiteiten of bijvoorbeeld onderhoud kan daarop een uitzondering worden gemaakt.

Waar kunt u in de spits de wisselbaan in- en uitrijden:
Ochtendspits
Ingang

op de A6 nabij knooppunt Almere Hogering
op de N702 nabij knooppunt Almere Hogering
Uitgang
op de A1 nabij aansluiting Diemen (vanaf najaar 2017 totdat de uitgang nabij Ouderkerk aan de Amstel op de A9 beschikbaar is)
op de A9 nabij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
Avondspits
Ingang
op de A9 nabij de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal
Op de A1 nabij aansluiting Diemen (vanaf najaar 2017 totdat de ingang nabij Ouderkerk aan de Amstel op de A9 beschikbaar is)
Uitgang
op de N702 nabij knooppunt Almere Hogering
op de A6 nabij knooppunt Almere Hogering

Wisselbaan van en naar richting Hilversum/Amersfoort niet beschikbaar

Vanwege de groei van Almere is er extra capaciteit nodig om het verkeer daar af te wikkelen. De wisselbaan biedt deze extra capaciteit in de spitsen. Vanuit Hilversum/Amersfoort is er op de A1 ruim voldoende capaciteit beschikbaar is om het verkeer af te wikkelen. Extra capaciteit is daar niet nodig. Daarom is de wisselbaan alleen bestemd voor verkeer van en naar Almere. Vroeger konden weggebruikers vanuit de richting Amersfoort/Hilversum bij knooppunt Muiderberg de wisselbaan inrijden. Dat is in de nieuwe situatie niet meer mogelijk. Er is wel een ingang voor de wisselbaan op de A1 bij knooppunt Muiderberg, maar die wordt alleen opengesteld in geval van calamiteiten, onderhoudswerkzaamheden of grote evenementen.
Let op: ook de uitgang van de wisselbaan in de richting Hilversum/Amersfoort is gesloten.