AP/OPA: Meer woningen voor ouderen

Foto: almere

De gemeente laat bij voortduring weten dat er in Almere meer sociale huurwoningen en woningen voor starters moeten komen. AP/OPA is van mening dat er net zo hard woningen voor ouderen nodig zijn.

“De gemeenteraad heeft uitgesproken dat we in Almere met diversiteit bouwen, dus dat voor veel mensen interessante woningen beschikbaar komen”, zegt fractievoorzitter Johan de Leeuw van AP/OPA. “De laatste tijd hebben we met veel pijn en moeite voor elkaar gekregen dat er meer sociale huurwoningen moeten komen en dat er meer voor jongeren moet worden gebouwd. Maar het is net voor ouderen net zo belangrijk dat er geschikte woningen komen. Dat wordt in het verhaal niet voldoende erkend.”

Volgens AP/OPA wordt het aantal ouderen in de stad steeds groter. “Sommige ouderen wonen in veel te grote huizen. Bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit zijn, of omdat één van de partners uit huis moet. Die zouden blij zijn als ze kleiner kunnen gaan wonen. Maar in Almere zijn die woningen er domweg niet. En die moeten er dus wél komen, want dan komen die grotere huizen vrij en dat komt de doorstroom in de huizenmarkt ten goede. Het is dus net zo noodzakelijk om huizen voor ouderen te bouwen, als voor jongeren.”

De Leeuw ziet nog een bijkomend voordeel. “Wie in een te groot huis woont en zorg nodig heeft, kan het maar lastig schoonhouden. Daar is thuiszorg voor nodig. Met meer kleinere woningen kan dus ook op dat gebied minder kosten worden gemaakt.”

Komende donderdag wordt over dit onderwerp gesproken tijdens de Politieke Markt.