Almere werkt serieus om overgewicht tegen te gaan

Foto: pix-a-bay

Onlangs heeft wethouder Peeters namens de gemeente Almere, samen met zeven partners, het Pact Aanpak Gezond Gewicht Almere ondertekend. In dit Pact geven alle betrokken partijen aan dat het aanpakken van (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen prioriteit heeft. Alle partijen streven ernaar om naast preventie een sluitende keten van signalering, ondersteuning en zorg te bieden, waarin kinderen met (ernstig) overgewicht in zicht blijven. Dat maakt het mogelijk om hen langdurige ondersteuning te bieden.

Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere heeft de gemeente Almere gekozen voor een brede integrale aanpak rondom kinderen, hun ouders en hun omgeving. Met het Pact beoogt de gemeente Almere de verbinding tussen preventie en zorg te verstevigen. De doelstelling van de Aanpak Gezond Gewicht Almere is om de stijgende trend van het percentage kinderen met overgewicht en obesitas om te zetten in een stabilisatie of een daling.

Dit Pact bevat de eerste aanzet voor breed gedragen afspraken met de partijen die het pact hebben ondertekend. Aan de afspraken wordt door de partijen concreet invulling gegeven in Almere Buiten. Partners die het Pact nu ondertekend hebben zijn de gemeente Almere, DeKinderkliniek, De Schoor, GGD Flevoland, JGZ Almere, ROSAlmere, Sociale wijkteams Almere en Zorggroep Almere. Andere direct betrokkenen uit zowel het sociaal domein en het zorg domein in Almere Buiten worden uitgenodigd om tussentijds het Pact mede te ondertekenen. Medio 2018 vindt er een evaluatie plaats en komt er een voorstel voor de implementatie van de brede integrale aanpak in heel Almere vanaf 2019 en de volgende jaren.

Overgewicht en obesitas behoren tot de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid.

In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht. Kinderen die opgroeien met (ernstig) overgewicht leven minder lang in goede gezondheid. Overgewicht verhoogt onder meer de kans op ziekten en kan op jonge leeftijd bovendien een grote negatieve impact op de psychische en sociale ontwikkeling hebben.

Proeftuinenproject

Almere neemt deel aan het landelijke proeftuinenproject van Care for Obesity ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’. In dit project werkt Almere samen met zeven andere proeftuingemeenten om een breed bruikbaar landelijk model te ontwikkelen. Op basis van dit model kunnen gemeenten, zorg- en wijkprofessionals een passende aanpak realiseren voor de ondersteuning en zorg van kinderen met overgewicht en obesitas. Alle partijen in Almere Buiten staan achter de gezamenlijke inzet op het implementeren van het basismodel van het landelijke proeftuinenproject Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas. De Aanpak Gezond Gewicht valt onder het programma Gezonde Jeugd in Almere.