Almere : Tiny House bouwen

Foto: gemeente almere

Begin 2016 lanceerde de gemeente Almere en het Woningbouwatelier de ideeënprijsvraag ‘Bevrijd Wonen. Jouw Tiny House in Almere!’. De afgelopen maanden hebben de winnaars gewerkt aan de uitwerking van hun ideeën voor deze nieuwe woonvorm en het voorbereiden van de omgevingsvergunning. Die fase is nu achter de rug. Op 15 februari presenteerde wethouder Tjeerd Herrema van Almere de deelnemers die de volgende stap gaan nemen in het realiseren van hun Tiny House op locatie.

De BouwEXPO Tiny Housingdeelnemers startten dit voorjaar – ieder in eigen tempo –  met de bouw (of plaatsing) van hun Tiny House. De publieksmanifestatie die aan de BouwEXPO is gekoppeld staat gepland in het najaar van 2017. De bouwplannen zijn te vinden op: bouwexpo-tinyhousing.nl.

De BouwEXPO Tiny Housing Almere bestaat uit twee velden (groot en kleiner veld) en biedt ruimte aan 16 deelnemers die in totaal 20 innovatieve huisjes willen bouwen of plaatsen. Alle huisjes zijn kleiner dan 50 m2. De kavels zijn relatief klein en variëren tussen de 18m2 en 100m2. Op het grote bouwveld groeit de komende maanden een uitzonderlijk woonbuurtje. Met een enorme diversiteit in architectuur en een hoge dichtheid ontstaat daar een woonalternatief voor kleine huishoudens die in de stad willen wonen.

De BouwEXPO Tiny Housing Almere biedt op het kleinere bouwveld tijdelijk ruimte aan zelfvoorzienende Tiny Houses. Deze huisjes zijn vooral bedoeld voor plekken die tijdelijk braak liggen of afgelegen gebieden waar geen aansluiting op het riool en de nutsvoorzieningen zijn. Een duurzame manier van wonen die naadloos aansluit op de Growing Green ambitie van de stad.

Uitrol door de stad

Almere ziet de BouwEXPO Tiny Housing als een start om deze woonvorm op grotere schaal uit te rollen in de stad. Zo komt de stad tegemoet aan de demografische ontwikkeling met meer één en tweepersoonshuishoudens, die een unieke woonwens hebben. Wethouder Herrema: “Er is duidelijk vraag naar Tiny Housing en het vrije gevoel van klein wonen. Almere biedt niet alleen de ruimte voor innovatie en creativiteit op dit vlak, maar hier verkennen we de mogelijkheden om écht een serieuze bouwstroom van nieuwe betaalbare woonvormen mogelijk te maken. In Almere kan heel Nederland kennis opdoen over anders bouwen.”