Almere ‘stad van zuiverste water’

Foto: gemeente almere

Wethouder Frits Huis van de gemeente Almere en Heemraad Jan Nieuwenhuis van het Waterschap Zuiderzeeland hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om Almere verder te versterken als ‘stad van het zuiverste water’, een ondernemende, veelzijdige waterstad.

De gemeenteraad van Almere en de Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland hebben ingestemd met het Waterplan Almere 2017 – 2022 Stad van het zuiverste water. Het Waterplan is uniek in het stedelijk waterbeleid voor Almere. De gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland hebben  met talrijke betrokkenen uit de stad, een samenhangende visie op alle wateraspecten opgesteld: ‘Van riool tot recreatie’. De ambitie om Almere verder te versterken als ‘stad van het zuiverste water’ past bij de identiteit van Almere, geboren uit het water, en omringd en dooraderd met water.

Doelstellingen

De gemeente Almere en waterschap Zuiderzeeland zetten zich de komende jaren in voor:
• een beter dagelijks beheer van water: slimmer, transparanter en kosteneffectiever.
• een aantrekkelijke waterrijke en klimaatbestendige leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers.
• Levend water waar de biodiversiteit in en langs het water van wijken, parken en bossen zorgen voor een waterkwaliteit waar mensen en dieren in alle omstandigheden van kunnen profiteren.
• Stad zonder afvalwater waar het natuurlijk kapitaal van afvalwater, regenwater, bodemwater en oppervlaktewater wordt benut voor een gezonde, circulaire en energieneutrale stad.