Almere staat er beter voor, volgens Metropoolregio

Foto: PublicDomainPictures/cc-by-cc0

De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft zich krachtig hersteld van de Grote Recessie die bijna 10 jaar geleden begon. Dit blijkt uit de Economische Verkenningen MRA 2017 waarin de staat van de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) in cijfers en analyses wordt belicht.

De economie van de MRA groeit dit jaar naar verwachting met 2,5 procent. De werkloosheid daalde in 2016 fors tot 6,5 procent en naar verwachting zelfs naar 5,9 procent in 2017.
De economische structuur van de MRA is sinds de bankencrisis veranderd. Niet langer is de financiële sector één van de belangrijkste groeimotoren. De MRA is nu gespecialiseerd in groothandel, specialistische zakelijke diensten (zoals juridische dienstverlening) en overige zakelijke diensten (waaronder uitzend- en reisbureaus). De MRA is bijzonder in trek bij startende bedrijven, vooral in de zakelijke dienstverlening. De veranderende sectorstructuur laat zien dat de MRA weerbaar en wendbaar is: de recessie werd mede opgevangen door nieuwe economische activiteiten. De MRA telt nu bijna 2,5 miljoen inwoners en ook dit aantal blijft groeien.

“Deze verkenning is voor mij erg waardevol.” zegt wethouder Mark Pol. “Dit jaar zie ik voor het eerst dat in alle deelregio’s van de MRA de werkgelegenheid is gestegen en de werkeloosheid is gedaald. Ook in Almere. De werkloosheid in de regio blijft ondanks de afname natuurlijk wel een aandachtspunt.
De regio als totaal scoort erg goed vergeleken met de rest van Nederland en andere stedelijke regio’s in Europa. In Almere zien we vooral in de groothandel, zakelijke dienstverlening en zorg groei. En die groei in ons eigen bedrijfsleven zet in 2017 door. Wij blijven ons inzetten om een klimaat te creëren waarin ondernemingen kunnen floreren. Door te zorgen voor excellent gastheerschap als een ondernemer ons opzoekt, door innovaties te stimuleren én door te blijven bouwen aan een krachtige regio met de gemeenten om ons heen.”