Almere krijgt spectaculaire BMX- baan

Foto: BMX-baan Almere

Maandag 24 juli hebben de drie bestuursleden van de BMX-Baan Almere hun handtekening onder de akte van de nieuwe stichting; BMX-Baan Almere geplaatst. Door bemiddeling van Mooi zo Goed zo heeft Trip Notarissen de initiatiefnemers geholpen om een stichting te vormen.

De BMX-Baan is gelegen aan de Muziekdreef naast de parkeerplaats van Klein Brandt Sportpark. Wie zitten er achter dit initiatief voor een bmx-BAAN? Ronald Slink, 42 jaar en sinds 10 jaar woonachtig in Almere. Tot 3 jaar geleden had hij eigenlijk nooit iets gehoord over de, helaas nu nog te kleine, BMX sport. Totdat zijn zoon aangaf een proefles te willen doen bij een fietscrossvereniging in Bussum. Vanaf dat moment zijn ze allebei besmet met het BMX virus. Binnen de stichting BMX Almere zal Ronald de rol van voorzitter op zich nemen.

Secretaris van de stichting is de 24-jarige Arthur van Velden. Arthur is een goede bekende binnen de (inter)nationale BMX/free style wereld en heeft beide banen ontworpen. Penningmeester van de stichting BMX Almere is de 19-jarige Sloveense Valeri Steffe, zij is het creatieve brein binnen de stichting als het gaat om het maken van logo´s en dergelijke.

De baan is nu nog in ontwikkeling en samen met vrijwilligers willen we er een topbaan van gaan maken . De baan is openbaar en dus vrij toegankelijk. We willen een laagdrempelige, openbare recreatieve sportvoorziening die een sociale maatschappelijke betekenis voor Almere heeft. Met de baan willen we bewegen bevorderen en een goede trainingsgelegenheid voor fietscrossers en free-stylers van alle niveaus in Almer creëren.

De contouren van de baan liggen er maar er moet nog veel gebeuren misschien wilt u daaraan bijdragen? Meer informatie over de BMX baan is te vinden op; Facebook: https://www.facebook.com/BMXAlmere/ Instagram: bmxalmere. Wil je meer informatie of vrijwilliger worden ? mail naar; [email protected]

Mooi Zo Goed Zo Almere, onderdeel van De Schoor, welzijnswerk Almere, ondersteunt en bemiddelt voor verenigingen en stichtingen die bijdragen aan een leefbare stad. Mooi Zo Goed Zo helpt hen bijvoorbeeld bij het vinden van sponsoring in de vorm van materialen, middelen, mankracht of expertise. Meer weten? Kijk dan op www.mooizogoedzo.nl