Almere heeft met groene betoncentrale landelijke primeur

Foto: gemeente almere

De meest groene betoncentrale van Nederland is per 1 mei een feit. De gemeente Almere heeft de landelijke primeur van een betoncentrale die onder meer afgedankt beton en plantenvezels gebruikt voor de productie van nieuw beton. Voor het eerst in Nederland is bij deze nieuwe centrale een reeks innovaties voor verregaande energiebesparing en duurzaamheid doorgevoerd.

“De belangrijkste reden waarom de nieuwe betoncentrale duurzamer is, is dat de centrale recyclebeton gaat maken”, aldus initiatiefnemer Alexander Pouw, directeur van de Theo Pouw Groep. “Al het uitgaande beton bevat minimaal 30 procent gerecycled materiaal. Oud beton upcyclen wij tot een hoogwaardige grindvervanger door breken, zeven en wassen. Dit vanuit de overtuiging dat het hergebruik van grondstoffen beter voor mens en milieu is dan het alsmaar opnieuw produceren van grondstoffen.”

Het hergebruik van beton is veel duurzamer dan steeds maar primair zand, grind en cement blijven afgraven en aanvoeren voor de productie van nieuw beton. Er is een schaarste aan grind, veel natuur- en milieuorganisaties hebben hiervoor al aandacht gevraagd.

Breuk met traditionele manier van betonproductie
De nieuwe betoncentrale is een breuk met de traditionele manier van betonproductie, die nog afhankelijk is van de aanvoer van zand, grind en cement. Door het op grote schaal gebruiken van betongranulaat (gerecyclede stukjes betonpuin, geschikt voor hergebruik) is een heel groot deel van de transportbewegingen voor de aanvoer van de traditionele grondstoffen niet meer nodig. Het betongranulaat komt namelijk allemaal uit de grootregio Almere en de rest van de provincie. Door gebruik te maken van schepen (via de loswal) minimaliseert het aantal transportbewegingen en wordt het wegennet in en rond Almere ontlast. De nieuwe centrale is onderdeel van Upcycle City, een initiatief van vier bedrijven die een duurzame oplossing hebben bedacht voor het hergebruik van afval- en reststromen.