Almere: Gezonde en groene stad in ontwikkeling

Foto: gemeente Almere

De komende maanden verrijst in Almere Haven, aan De Steiger, een uniek UpcycleCentrum als belangrijke stap op weg naar een circulaire economie (gebaseerd op hoogwaardig hergebruik van grondstoffen). Wethouder Mark Pol heeft deze week de eerste paal geslagen.
Met de komst van het centrum, dat het recyclingperron in Haven opvolgt, krijgen verschillende partners (inwoners als afvalaanbieders, ondernemers, instellingen en overheden) een unieke kans om samen hergebruik als norm neer te zetten.

Hergebruik in alle opzichten

Op allerlei manieren is het UpcycleCentrum bijzonder: het aanbieden van afval (=grondstof) wordt veel comfortabeler met een ruim en overdekt perron, en op dezelfde plek kunnen kleine, startende ondernemers producten maken en verkopen. Er komen ruimtes in het gebouw waar ter plekke ingezameld afval in nieuwe producten kan worden verwerkt.
Je kunt er straks de circulaire economie in alle facetten meemaken. Voor educatie en innovatie wordt een speciale ruimte in het gebouw ingericht.
Zelfs de bouw is ‘upcycling’ (hoogwaardig hergebruik): het nieuwe centrum komt tot stand met hergebruik van sloopmateriaal van het zwembad, de sporthal en het voormalig recyclingperron uit Haven. Zo bouwen we in Almere ook circulair.

Gezonde en groene stad in ontwikkeling

Het centrum verrijst aan de rand van het toekomstige Floriadeterrein, waar de doorontwikkeling van de groene en gezonde stad de komende jaren volop ruimte gaat krijgen. Het UpcycleCentrum is hiermee onlosmakelijk verbonden.
In oktober dit jaar hopen we het centrum aan De Steiger in Haven te openen voor gebruik. Tot die tijd kunnen aanbieders van afval terecht op de recyclingperrons in Poort en Buiten en de pop-up-perrons in Haven.

Almere 2.0 en het UpcycleCentrum

Almere is met haar pioniersgeest altijd op zoek naar vernieuwing. Dat betekent onder meer investeren in programmalijnen als ‘Energy on Upcycling’ waar het UpcycleCentrum deel van uitmaakt. Het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere werken aan deze ambitie onder de noemer van het programma Almere 2.0. Hiermee levert Almere een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van ‘Nederland Circulair in 2050’. Het UpcycleCentrum levert in dit kader ook een belangrijke bijdrage aan de doelstelling ‘Almere Stad zonder Afval’.