Afgesloten Dreven Poort moet nu gerenoveerd worden

Foto: Rijkswaterstaat

De kwaliteit van de Godendreef en Poortdreef in Almere Poort waren dusdanig dat de weg kapot zou kunnen vriezen, waardoor de verkeersveiligheid niet meer te garanderen viel en de onderhoudskosten te hoog zouden worden. Daarom is er besloten nu beide dreven tegelijkertijd aan te pakken. Omdat dit onderhoud door wegwerkzaamheden elders al eerder was uitgesteld, was opnieuw uitstellen geen mogelijkheid. Dat schrijft het college van B&W in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA.

Het college beseft dat er door alle werkzaamheden tijdelijk meer drukte en overlast kan ontstaan en probeert daar wat aan te doen. Het gaat autobewegwijzeringen van en naar de wijken aanbrengen. Daarnaast komt er meer aandacht voor bouwroutes, die bouwbedrijven bij hun vergunningaanvraag neerleggen. Deze worden beter op elkaar afgestemd omdat de gemeente beter overzicht heeft over gekozen routes en dus waar de meeste verkeersdruk is en waar minste overlast te verwachten valt.

In de mindere bereikbaarheid van Poort speelt ook de nog af te bouwen kruising Hogering – Elementendreef een grote rol. Rijkswaterstaat verwacht dat deze augustus volgend jaar af is. De warmte –en waterleiding zijn inmiddels al verlegd. Aan de riolering wordt nu gewerkt. Vervolgens wordt eerst de Argonweg – Neonweg aangepast en als laatste wordt de hele afrit voltooid.

Ook het centrum van Homeruskwartier heeft last van de verkeersdruk, met name in de ochtendspits. Hier wordt nog veel gebouwd, er komt een supermarkt en daar ligt Sterrenschool de Ruimte. Het college is al in gesprek met de school over de verkeerssituatie rondom het gebouw.