Aanpak bij overgewicht kinderen

Foto: gemeente almere

Enige dagen terug was wethouder Peeters, samen met 7 andere wethouders, bij de aftrap van het landelijke proeftuinenproject ketenaanpak. In dit project werken 8 gemeenten samen om een breed bruikbaar landelijk model te ontwikkelen. Op  basis van dit model kunnen gemeenten, zorg- en wijkprofessionals een passende aanpak realiseren voor de ondersteuning en zorg van kinderen met overgewicht en obesitas.

Zo’n half miljoen kinderen in Nederland kampen met overgewicht of obesitas en de bijbehorende problemen zoals gepest worden en gewrichtsklachten. Ook op latere leeftijd lopen deze kinderen grote gezondheidsrisico’s. Overgewicht of obesitas treft relatief vaak kwetsbare kinderen, zoals kinderen die in armoede of in een problematische gezinssituatie opgroeien.

Wethouder Peeters: ‘Ik ben trots dat wij vanuit onze gemeente kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het landelijke model. Vanuit het programma Gezonde Jeugd in een Gezonde stad werken wij aan een gezonde leefstijl en het tegengaan van overgewicht bij jongeren. Als één van de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeenten weten wij hoe belangrijk een goede samenwerking in de (zorg)keten is. Door nog betere samenwerking creëren we een omgeving waarin kinderen gezond kunnen opgroeien. Dat is wat we willen.’

Jan Herweijer, directeur Jeugdgezondheidszorg Almere: ‘Overgewicht is een belangrijk maatschappelijk probleem. Het wordt nu nog vooral benaderd en behandeld als een medische zorgvraag. Preventie van overgewicht bij kinderen is een effectieve manier om overgewicht op latere leeftijd te voorkomen. Tegelijkertijd versterken preventieve activiteiten ook het ‘normaliseren’ van de begeleiding bij overgewicht. Het zit juist in een gezamenlijke, lokale aanpak van onder meer huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, onderwijs, en welzijn.’

Sinds 1 februari 2017 bouwen in totaal acht proeftuinen samen aan het model dat eind 2018 wordt opgeleverd. Deze proeftuinen zijn naast Almere in Amsterdam, Arnhem, ‘s-Hertogenbosch, Maastricht, Oss, Smallingerland en Zaanstad. Hierbij wordt voortgebouwd op de grote stappen die de afgelopen jaren al zijn gezet in Amsterdam en ’s-Hertogenbosch in het ontwikkelen van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht of obesitas en hun gezin.

Door continu kennis en ervaringen uit te wisselen, versterken de gemeentelijke proeftuinen elkaar de komende twee jaar. De grote diversiteit van de deelnemende gemeenten – qua bevolkingssamenstelling, grootte, aanwezige zorgverzekeraars en de mate waarin ze al een ketenaanpak hebben gerealiseerd – garandeert een compleet model, bruikbaar voor andere gemeenten. Dit project levert een landelijk toepasbaar model op met waar nodig ruimte voor lokale invulling. Uitgangpunt is dat de ondersteuning en zorg voor kinderen met overgewicht en obesitas binnen de bestaande financiële kaders van gemeenten en zorgverzekeraars is in te passen.

De uitvoering van dit proeftuinenproject vindt