600 nieuwe zorgwoningen voor Almere

Foto: gemeente almere

Almere kent de komende jaren een sterke groei van ouderen. In sommige wijken verdubbelt het aantal 70+’ers zelfs. Omdat ouderen tegenwoordig langer thuis blijven wonen, ontstaat een behoefte aan woningen voor ouderen met een intensieve zorgvraag. Gemeente Almere zet zich in om ervoor te zorgen dat ouderen prettig en gezond oud kunnen worden in Almere vanuit het programma (G)oud in Almere en moedigt nieuwe initiatieven voor de combinatie van wonen en zorg aan.

Als maatschappelijke partner helpt Zorggroep Almere graag dit doel te bereiken. Wij zien bij onze cliënten ook steeds meer behoefte aan geschikte huurwoningen waar zorg altijd in de buurt is. Deze behoefte geldt met name voor huurwoningen in het middensegment (tussen € 650,- en € 950,- per maand). Zorggroep Almere heeft daarom een ontwikkel overeenkomst gesloten met FAME Planontwikkeling en Syntrus Achmea Real Estate & Finance om de ambitie voor de realisatie van zeshonderd nieuwe woningen waar te maken. Het gaat hierbij om een nieuw woonconcept Beschermd Wonen voor mensen met een intensieve zorgvraag, zoals mensen met dementie en Wonen met een Plus voor mensen met een lichte ondersteuningsvraag als alternatief voor het traditionele verzorgingshuis.

FAME en Syntrus Achmea Real Estate & Finance werken al langer samen. De woningen in Almere maken deel uit van het akkoord dat FAME en Syntrus Achmea RE&F vorig jaar sloten over 3000 huurwoningen in het middensegment voor mensen met een intensieve zorgvraag.

Kleinschalig en wijkgericht
De visie is om de realisatie van zorgwoningen kleinschalig en wijkgericht te doen, zodat mensen in hun eigen buurt kunnen blijven wonen als er een (intensieve) zorg- of ondersteuningsvraag komt. Het doel is om de komende vijf jaar tussen de tien en vijftien nieuwe woonlocaties op diverse plekken in Almere te realiseren.

Wethouder Aldrik Dijkstra: ‘Een mooi initiatief van Zorggroep Almere, FAME Planontwikkeling, Syntrus Achmea Real Estate & Finance dat prachtig aansluit aan bij de doelstelling van het college dat ouderen in de wijk kunnen blijven wonen. Ouderen lopen in het dagelijks leven soms tegen grote of kleine problemen aan, die ze zelf niet op kunnen lossen. Zoals psychische problemen of gevoelens van eenzaamheid. De oplossing is vaak heel eenvoudig. Een boodschapje doen, iemand naar de dokter brengen, samen een wandeling maken, een kopje koffie drinken en thuis de benodigde zorg kunnen ontvangen. Het blijken waardevolle oplossingen, die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het plan van de initiatiefnemers maakt deze aanpak mogelijk en sluit helemaal aan op het gemeentelijk programma (G)oud in Almere. Ik ben dan ook blij met de verantwoordelijkheid waarmee de partijen hun maatschappelijke missie uitvoeren